Genel

Yoksulluğun Çocuk Gelişimine Olumsuz Etkiliyor !

Yoksulluğun Çocuk Gelişimine Olumsuz Etkiliyor !

CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, ekonomik krizle birlikte derinleşen yoksulluğun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine olası etkilerinin araştırılması gerektiğini belirterek Meclis Başkanlığına bir araştırma önergesi sundu.

CHP’li Şeker, “Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı bir ekonomik kriz, halkın içine itildiği yoksulluğu günden güne derinleştiriyor. Kronik malnütrisyon yani yetersiz beslenme sıklığı ile yoksulluk arasındaki sıkı ilişki göz önüne alındığında, gürbüz nesillerin varlığı için çocuk yoksulluğunun olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak tedbirleri bir an evvel hayata geçirmeliyiz. Okullarda ücretsiz 1 öğün yemek verilmesi; evinde dengeli ve sağlıklı kahvaltı ya da akşam yemeğine erişme imkanı olmayan çocukların ve gençlerin tespit edilerek sosyal devlet ilkesi gereği desteklenmesi; hanelere çocuklara yönelik beslenme desteği sunulması gibi çalışmalar hayata geçirilmeli. Bu hizmetler Anayasa ile güvence altına alınan sosyal devlet olmanın da temel bir gereğidir” çağrısında bulundu.

Huzursuz Bacak Sendromu, Demir Eksikliğinin Habercisi Olabilir

Yoksulluğun en derinden etkilediği kesimin, gelişme çağındaki çocuklar, gençler, hamileler ve lohusalar olduğunu söyleyen CHP’li Şeker, “yoksulluk çocukların hem bedenlerini hem de zihinlerini olumsuz etkiler; gelişim çağındaki çocukların yaşadığı besin eksikliği sorunu kalıcı etkiler bırakır. Bu nedenle yoksulluğun önlenmesine çocukluk çağında başlanmalı; yoksulluğun olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için sosyal devletin gereği olarak atılması gereken adımlar ivedilikle atılmalıdır. Yoksulluğun çocuklar üzerindeki en bilinen ve en sık görülen etkisi beslenme yetersizliğidir. Çocuğun yoksulluğu, çocuğun doğumundan itibaren hatta annenin doğum öncesi yetersiz beslenmesinden dolayı düşük kilolu doğması ile başlamaktadır. Aile yoksul ise çocuk bu yoksulluğun bütün olumsuz etkilerine maruz kalmaktadır.” dedi.

“Her yaş döneminin ihtiyaç duyduğu bir sağlıklı beslenme programı mevcuttur. Yaşam döngüsünün herhangi bir döneminde yetersiz ve dengesiz beslenme nedeni ile karşılaşılacak sağlık sorunları ilerleyen yaşlarda sağlık durumunu, bireylerin üretkenliğini, verimliliğini, yaşam kalitesini olduğu kadar sağlık harcamaları ve insan gücü kullanımını da yakından etkilemektedir. Tüm bunlar da ülke kalkınmasını ve geleceğini olumsuz etkilemektedir” uyarısında bulunan CHP’li Şeker, çocuklarda yetersiz beslenmenin, ihtiyaç duyulan olan mineral, vitamin, protein kaynaklarına ulaşamama, bodurluk, öğrenme güçlüğü, aşırı zayıflık, düşük bağışıklık, anemi ve zihinsel gelişim bozuklukları gibi çeşitli olumsuzluklara yol açtığını söyledi. Yumurta 3 Lirayı, Peynir Et Fiyatını Geçti

CHP’li Şeker, “Son dönemde, gelir dağılımındaki eşitsizlik, giderek artan işsizlik, artan ve derinleşen yoksulluk hanelerdeki yoksulluğu artırmış, bu da büyüme çağındaki nüfusun beslenmesini olumsuz etkiler oldu. Ucuz protein kaynağı olan yumurta 3 lirayı, peynir ise et fiyatlarını geçti. Öğretmenler çocukların boş ya da kuru ekmek zeytin taşıyan beslenme çantalarıyla geldiklerini, birçok öğrencinin kahvaltı dahil sağlıklı bir beslenme yapmadan günü tamamlamak zorunda kaldığını, derslerde açlıktan bayılan ya da ağlayan çocukların sayısının arttığını dile getiriyor. Dengeli ve sağlıklı beslenmeden uzak bir neslin varlığı, gelecek kuşakların da fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklarının bozulması tehlikesi içeriyor. Belediyelerin beslenme eksikliklerinin giderilmesine dair destekler de engellenerek bu sorunun üstü örtülmeye çalışılıyor” diye konuştu. Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında Kaldı

“Açlık sınırı 7 bin 552 TL’ye, yoksulluk sınırı 26 bin 123 TL oldu, asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Kasım ayında en fazla zam süt ve süt ürünlerine gelirken 4 kişilik bir ailenin sadece süt, peynir ve yoğurt harcaması 2 bin 400 Lirayı buldu. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu yoksulluk girdabının yarattığı beslenme eksikliğinden kurtarmak için okullarda ücretsiz 1 öğün yemek verilmesi; evinde dengeli ve sağlıklı kahvaltı ya da akşam yemeğine erişme imkanı olmayan çocukların ve gençlerin tespit edilerek sosyal devlet ilkesi gereği desteklenmesi; hanelere çocuklara yönelik beslenme desteği sunulması gibi çalışmaları bir an evvel hayata geçirmeliyiz” diyen CHP’li Şeker, Van der Gaag, Heckman gibi önemli iktisatçılara göre de erken çocukluk döneminde sunulan bu ve benzeri desteklerin etkilerinin ülkelerin geleceğine uzun süreli ve olumlu katkı sunacağını hatırlattı.

CHP’li Şeker, “Erken çocukluk dönemine yönelik sunulan hizmetler, ekonomik ve sosyal açıdan da geleceğe yönelik güçlü bir yatırımdır. Gelişmesini sağlıklı ve donanımlı bir şekilde sağlayan, sadece ailelerine ve diğer aile üyelerine fayda sağlamayıp, diğer yandan kalkınma ve büyüme için çok önemli olan beşeri potansiyellerinin de ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Ancak AKP, ülke kaynaklarını geleceğimize değil yandaşlarına aktarma taraftarı olduğu için yoksulluk günden güne artıyor ve derinleşiyor. Kamu Özel İşbirliği projeleri ve bu projelerin yaratacağı faiz ödemeleri yükü ile birlikte 40-50 yılın da üzerinde bir ödeme süresine ulaşan borçların yüklendiği çocuklarımızın içine düşürüldüğü bu durum kabul edilemez. Bebeklerin, çocukların, gençlerin, hamilelerin ve emziren annelerin bugünlerine yönelik sunulan hizmetler ve yapılan yatırımlar, sağlıklı bir gelecek inşa etmemizi sağlayacak. Yoksulluğun meydana getirdiği olumsuz etkilerin azaltılması; çocuk ve genç nüfusun beslenme ve sağlık durumunun iyileşmesi; okul çağı çocuklarının bilişsel gelişim ve sosyal gelişimde iyileşmeler sağlanabilmesi için, ekonomik krizle birlikte derinleşen yoksulluğun çocukların bugünkü ve gelecekteki fiziksel ve zihinsel gelişimlerine etkilerini ortadan kaldıracak tedbirleri bir an evvel hayata geçirmeliyiz” diye konuştu.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL