Genel

Yapı yasağı gevşetildi

“Kesin korunması gereken alanlar”a ilişkin “kesin yapı yasağı” yönetmelik değişikliğiyle gevşetildi. (Foto: Depo Photos / Salda Gölü)

Yapı yasağı gevşetildi

“Kesin korunacak” alanlardaki yapı yasağı gevşedi

“Kesin korunması gereken alanlar”a ilişkin “kesin yapı yasağı” bir yönetmelik değişikliğiyle gevşetildi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ca Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Buna göre, “mutlak korunması gereken alanlar”deki yapı yasağına rağmen, bölge komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeye göre belli faaliyetlerin yapılmasına izin verilebilecek. 

Yeni düzenlemede, izin verilebilecek bu durumlar şöyle sıralanıyor:

“-Kamu menfaati gereği zorunluluk arz eden hallerde mevcut yol güzergâhı kullanılması koşuluyla atıksu, içme suyu, doğal gaz ve elektrik hatları,

-Ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler,

-Orman yangın yolu açılmasına, ormanların bakım ve onarımına, biyotik zararlılarla ve abiyotik (yangın, sel, fırtına) etkenlerle mücadele edilmesine yönelik çalışmalar,

 -Dalyan ve lagün ekosistemlerinde doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum görüşleri doğrultusunda ve herhangi bir yapı yapılmamak şartıyla alanın özelliğinden kaynaklanan geleneksel avcılık yöntemleriyle yapılan balıkçılık faaliyetleri.”

Nitelikli doğal koruma alanları

Yönetmelikte yapılan bir başka değişiklik nitelikli doğal koruma alanlarına yönelik benzeri bir düzenleme getiriyor. Bu kapsamda nitelikli doğal koruma alanlarına ilişki tanımlama yeniden düzenleniyor. 

“Nitelikli doğal koruma alanları; bölgenin doğal yapısı, ekolojik değerleri, silueti, doğal peyzajı ve benzeri ayırt edici özellikleri göz önünde bulundurularak faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunluluk haline ilişkin” bölge komisyonlarına belli tesislere izin verilmesi imkanı sağlanıyor. 

Yeni düzenlemede, bu tesisler şöyle sıralanıyor:

“-Entegre tesis içermeyen tarım faaliyetleri,

-Geleneksel yaşam biçiminin gerektirdiği nitelikte, entegre tesis içermeyen hayvanların barınması ve beslenmesi için gerekli olan yapılar,

-Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği,

-Rekreatif amaçlı iskele ile imar planı kararıyla yapılan ve yüzer sistem kullanılan iskele,

-Doğal kaynak suyunun çıkarılmasına yönelik uygulamaların,

-Geleneksel balıkçılık faaliyetleri ile sulama amaçlı göletlerde olmak ve üretim kapasitesi (ilgili mevzuatta ile) belirlenen alt sınırı aşmamak kaydıyla kültür balıkçılığı faaliyetler,

-Ulaşım hatları ile bunların zorunlu yapıları, elektrik iletim hattı/tesisi, içme ve kullanma suyu hattı, atıksu hattı, trafo, haberleşme servisleri, açık otopark ve alanın korunmasına katkı sağlayacak arıtma tesisleri ile faaliyetlerinin özelliği ve alanın coğrafi yapısı gereği başka güzergâhtan geçirilmesi kamu menfaatiyle bağdaşmayan enerji iletim hatları,

-Ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesislerin,

-Yöre halkının ihtiyaçlarıyla sınırlı kalmak ve toplam yapılaşması kara alanın yüzde 2’sini geçmemek kaydıyla balıkçı barınaklarının,

Belli kapasiteye sahip RES ve GES 

-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde yer alan üretim kapasitesi ile sınırlı kalmak kaydıyla hidroelektrik, rüzgâr (RES) ve güneş enerji santralleri (GES)

-İçme suyu amaçlı baraj ve göletler ile tarımsal sulama amaçlı göletler,

-Alanın doğal yapısıyla uyumlu, beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı açık spor alanları, çadırlı kamp ve karavan ile günübirlik faaliyetler.”

Yapılan yönetmelik değişikliği 4 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.  

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL