Genel

Vakıf Üniversiteleri Denetlenmiyor !

Vakıf Üniversiteleri Denetlenmiyor !

Eğitim Sen 6 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’deki vakıf üniversitelerini masaya yatırıldı. Vakıf üniversitelerinin genel kaliteyi düşürdüğünü öne süren sendika yetkilileri, “Vakıf üniversiteleri denetlenmiyor” dedi. Vakıf Üniversitelerinde Öğretim Üyeleri Mobbinge Uğruyor

Sendika konu hakkında şu açıklamayı yaptı, “Türkiye’de yükseköğretime yeni bir soluk getirecekleri propagandasıyla kurulan vakıf üniversiteleri, ortaya konan birçok kötü örnekle yükseköğretimin genel seviyesini aşağıya çeken kurumlar haline gelmiştir. Sayıları mantar gibi arttığı halde ciddi bir denetim altında tutulmayan bu kurumların küçümsenmeyecek bir kısmının üniversite sıfatını hak edecek nitelikte olmadığı artık kamuoyunun malumudur. Bu denetimsizliğin ve kural tanımazlığın en yüksek seviyeye vardığı alanlardan birisi bu kurumlarda çalışan eğitim emekçilerine reva görülen çalışma rejimidir. Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim üyeleri psikolojik sınırları zorlayan mobbing uygulamalarından keyfi ve yasal olmayan düşük ücret politikalarına kadar birçok zorlukla karşı karşıyadır” Vakıf Üniversiteleri İçin “İstemeyen Çeker Gider” Yaklaşımı Var

Önemli bir kısmı iş insanı veya yönetici hüviyeti taşıyan insanlardan oluşan mütevelli heyetleri, bu kurumları kendi güdüm ve bakış açıları doğrultusunda çalışacak yerler olarak görmektedirler. “Çalışma koşulları bu, ücret de şu kadar, istemeyen çeker gider.” mantığı ile üniversite yöneten bu zihniyet, eğitimin bir kamu hizmeti olduğunu anlamaktan uzaktır. Onlara göre eğitim gençlere satılan diplomalardan, eğitim emekçileri de bu piyasanın emir erlerinden müteşekkildir. Tam da bu yüzden sendikamız ve özellikle İstanbul Üniversiteler Şubesi olan 6 No’lu Şube 2008 yılında gerçekleşen Yedinci Olağan Genel Kurulu’nda aldığı karar ile vakıf üniversitelerinde çalışan bilim emekçileri ile ortak bir örgütlenme ve mücadele hedefini önüne koymuş, bu kararın gerektirdiği şekilde onların her türlü mücadelesiyle dayanışma içinde olmuş, imkân ve olanaklarını bu çabaların kullanımına sunmuştur. O dönemde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Laureate adlı uluslararası eğitim kurumuna satılmasından sonra başlayan sendikalaşma çabaları üniversite emekçilerinin DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası’na üye olmaları ile farklı bir evreye geçmiştir. İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi sürecin ilerleyebilmesi için azami çabayı sarf etmiş, şube bünyesinde kurduğumuz “Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Ağı”, kamu ve vakıf üniversitelerinden gelen sendika aktivistlerinin buluşma, vakıf üniversiteleri için söz ve sendikal gündem üretme adresleri olmuştur. Bu çabalar o dönem İstanbul Bilgi Üniversitesi ile sınırlı kalmayarak, birçok farklı vakıf üniversitesine de sıçramıştı. Eğitim Sen’li bilim emekçileri bu süreçlerin hepsinde aktif kolaylaştırıcılar olarak görev almıştır” Vakıf Üniversitelerindeki Mücadelenin Arkasındayız

“Tüm bu süreç boyunca vakıf üniversitelerinde çalışan ve örgütlenmek isteyen arkadaşlarımızın sürdürdüğü mücadelenin ihtiyaçlarından doğan taleplere göre hareket etmeyi esas kabul ettik. Fakat şube olarak, bu sürecin en başından itibaren, vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim üyelerinin kamu hizmeti gördüklerini ve bu nedenle yerlerinin Eğitim Sen olduğunu da ifade ettik. Bu bakış açısıyla, vakıf üniversitelerindeki öğretim üyelerinin özlük hakları itibariyle kamu üniversitelerindekilerle eşitlenmelerine yönelik hukuki davaların hepsini fiili olarak destekledik. Bu uzun yolun bugün geldiğimiz noktasında artık elimizde bir idare mahkemesi kararı var ve bu karar bizim bakış açımızın doğruluğunu ortaya koymakla kalmıyor onu hukuki zemine de taşıyor.Bu basın açıklamasının konusu olan bu mahkeme kararı uzun bir emek ve mücadele sürecinin ürünüdür. Vakıf üniversitesi bilim emekçilerinin de kamu çalışanı olduğu bilinci ve ortak örgütlenme hakkımıza olan inancımızla yürüttüğümüz sabırlı ve inatçı bir direnişin sonucudur. Bu bakımdan, Üniversiteler Şubesi olarak bundan sonra bu üniversitelerde aramıza katılacak üyelerimizin özlük hakları ve çalışma koşulları ile ilgili olarak kendimizi bu sahanın meşru, fiili ve yasal öznesi olarak gördüğümüzün akademik kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz” Bulundukları Kurumu Çiftlikleri Zannediyor

“Yasa tanımayan, bu kurumları kendi çiftlikleri zanneden, yönetiminde bulundukları kurumun bir üniversite olduğunu, üniversite hayatının devlet ve piyasanın tasallut altına alamayacağı kendine has bir yapısı olması gerektiğini anlamayan mütevelli heyetleri ve atanmış rektörler tüm bunları yavaş yavaş anlayacaklardır. Özellikle içinden geçtiğimiz kriz ortamında bilim emekçilerini merdiven altı iş yerlerinde bile olmayan kanun tanımazlıkla idare etmek isteyen, maaş ödemelerini geciktiren, hükümet politikalarının yarattığı yaygın doktoralı işsizlik durumunu bir yedek iş gücü ordusu olarak kullanıp bu tehditle genç bilim insanlarını sömürenler artık aynı rahatlıkla davranamazlar. Sendikamız ve şubemiz, bu hususları kendilerine anlatmak ve kabul ettirmekte yeterli tarihsel birikime sahiptir. Değerli basın emekçileri on yıldan uzun bir süredir gerek üyelerimizin gerekse de vakıf üniversitelerinde çalışan değerli hocalarımızın deyim yerindeyse iğneyle kuyu kazarak ilerlettikleri süreç önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyor. Bu aşamanın gerektirdiği sorumluluk ve mücadele azmiyle davranmaya eğitim emekçilerinin asırlık mücadele tarihinin taşıyıcısı olan EĞİTİM SEN hazırdır. Vakıf üniversitelerinde çalışan bilim emekçileriyle sendikamızı buluşturmaya dönük sendikal örgütlenme stratejimizin kurucu döneminin başlangıç aşaması biraz uzamış olsa da artık bitmiş, sendikal geleneğimiz olan fiili meşru mücadele anlayışıyla gerçekleştireceğimiz kitlesel örgütlenme aşaması bugünden itibaren başlamıştır. Vakıf üniversitelerinde çalışan emekçiler ile buluşacağımız ve ortak mücadelemiz ile özerk ve özgür kampüslerde insan, toplum ve doğa yararına üniversiteleri hep birlikte kuracağımız günler yakındır”

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL