Genel

Türk TORAKS Derneği, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Bildirisi!

Türk TORAKS Derneği, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Bildirisi!

Dünya çapında tüketilen yıllık 6 trilyon sigaranın, tahmini 4,5 trilyonu her yıl izmarit olarak çevreye bırakılıyor. Her yıl tütün yetiştirmek için ise 600 milyon ağaç kesilerek, yaklaşık 3,5 milyon hektar alan yok oluyor. Tütün yetiştirmek ve üretmek için ise ortaya çıkan kimyasallar, zehirli atıklar ve mikroplastikler toprağımızı, suyumuzu, havamızı yani kısacası tüm dünyayı zehirliyor. 

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Tütünsüz Günü için 2022 küresel kampanyasını “Tütün: Çevremize Tehdit” olarak duyururken Türk TORAKS Derneği de bu konuda çarpıcı eriler paylaştı.

İZMARİTLERDEN SIZAN BİLEŞİKLER “TOKSİK”

Dünyada içilen tüm sigaraların ne yazık ki üçte ikisinin doğaya bırakıldığı belirtilen açıklamada şu sözlere yer verildi: “Sigara izmaritleri ve diğer tütün ürünü atıkları (TÜA), dünya çapında kentlerde ve plajlarda en yaygın olarak toplanan çöp maddeleridir. TÜA, tütün ürünlerinde bulunan tüm toksinleri, nikotinleri ve kanserojenleri, ayrıca plastik filtreyi içermektedir. Toksisite çalışmaları, sigara izmaritlerinden sızan bileşiklerin tuzlu ve tatlı suda yaşayan mikroorganizmalar ve balıklar için toksik olduğunu göstermektedir. Her yıl içilen tüm sigaraların ne yazık ki üçte ikisinin çevreye atıldığı görüldüğünden, bu atık ürünlerin potansiyel toksisitesinin bilinmesi ve bu durumun önlenmesi kritik öneme sahiptir. Dünya çapında tüketilen yıllık 6 trilyon sigaranın, tahmini 4,5 trilyonu her yıl izmarit olarak çevreye bırakılmaktadır. 2011 yılında Amerika Bileşik Devletleri’nde sigara tüketiminden kaynaklanan atığın yaklaşık 49,8 milyon kilogram ağırlığında olduğu ve bunun kalan tütünün, atılan paketlerin, çakmakların, kibritlerin, puro, e-sigara ve dumansız tütün gibi diğer tütün ürünlerinin ağırlığını içermediği bildirilmiştir.

600 MİLYON AĞAÇ, 3,5 MİLYON HEKTAR ALAN YOK OLUYOR

Tütün endüstrisi nedeniyle salınan karbondioksit miktarının tütün endüstrisine verdiği zararlara da vurgu yapılan açıklamada: “Her yıl tütün yetiştirmek için 600 milyon ağaç kesilmekte, yaklaşık 3,5 milyon hektar alan yok olmaktadır. Büyüyen tütün üretimi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ormansızlaşmaya yol açmaktadır. Tütün endüstrisi yıllık 84 megaton karbondioksit eşdeğeri sera gazı katkısı ile iklim krizini körükler, kaynakları israf eder ve ekosistemlere zarar verir. Tütün tüketiminin azaltılması, yalnızca doğrudan sağlıkla ilgili kazançlar değil, tüm sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için kilit nokta olarak tanımlanmalıdır. Bu nedenlerle Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Tütünsüz Günü için 2022 küresel kampanyasını “Tütün: Çevremize Tehdit” olarak duyurmuştur. Kampanya ile tütünün ekim, üretim, dağıtım ve atık gibi çevresel etkileri hakkında farkındalık yaratmak ve tütün kullanıcılarına bırakmaları için fazladan bir sebep daha vermek amaçlanmıştır” denildi.  DUMANA MARUZ KALMAK HER YIL 1,2 MİLYON İNSANIN ÖLÜM NEDENİ

Türk TORAKS Derneği, tütün kullanımının her yıl dünya genelinde 8 milyon insanın ölümüne neden olurken maruz kalanların da gördüğü zararlara dikkat çeken şu verileri paylaştı: “Tütün, sigara içmeyen ancak pasif içici olanlarda da birçok hastalığa ve ölüme neden olmaktadır. İkinci el duman maruziyeti (pasif içicilik) yılda 1,2 milyon insanın ölümüne yol açmaktadır. Tüm çocukların yaklaşık yarısı tütün dumanıyla kirlenmiş hava solumakta ve her yıl 65 bin çocuk pasif içiciliğe bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Hamileyken sigara içmek, bebekler için yaşam boyu çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Sadece sigara değil, ısıtılmış tütün ürünleri ve elektronik sigaralar da tütün içerir ve kullanıcılarını kanser yapıcı ve sağlığa zararlı toksik gazlara maruz bırakır. Tütüne bağlı ölümlerin çoğu, tütün endüstrisinin yoğun reklam ve pazarlama taktiklerinin hedefi olan düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir. Tütün kullanımı, dünyamızın zaten kıt olan kaynaklarını tüketmekte ve kırılgan ekosistemler üzerinde olumsuz etki göstermektedir. Tütün üretiminin çoğu gelişmekte olan ülkelerde olduğundan, bu ülkelerin ekosistemleri daha fazla tehlike altındadır. Ne yazık ki çevresel yük, bununla en az başa çıkabilen ülkelere düşmekteyken; ekonomik kârlar ise yüksek gelirli ülkelerde bulunan ulus ötesi tütün şirketlerine kalmaktadır.” Tütün kullanımı hava kirliliği nedeniyle de halk sağlığı sorunu olurken Türk TORAKS Derneği Tütün Kontrol Çalışma Grubu ve Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu olarak yapılan açıklama şu sözler ile sonlandırıldı: “Hava kirliliğinin yanı sıra, tütün kullanımı düşük ve orta gelirli ülkelerde çok büyük halk sağlığı yüküne neden olan bir diğer önemli risk faktörüdür. Hem hava kirliliğinin hem de sigara içmenin bireysel etkileri geniş çapta çalışılmış olmasına rağmen, bunların ortak etkilerine ilişkin literatür azdır. Tütün kontrolü savunuculuğu ile birleştirilmiş çevre savunuculuğu, sigara izmaritleri ve diğer tütün ürünü atıkları sorunlarına etkili bir yaklaşım olabilir. Nasıl ikinci el dumana maruz kalmanın çevresel sağlık tehlikesini önlemeye yönelik kamuoyu harekete geçirilerek sayısız düzenlemeler yapıldıysa, tütün ürünü atıklarının çevresel yükünü önlemeye yönelik etkili politikaların uygulanması amacıyla çevre gruplarıyla birlikte benzer bir savunuculuk da gerekli olacaktır. Tütün kontrol savunucuları, çevre sağlığı savunucularıyla birlikte sağlıklı bir dünya için tütün ve tütün ürünlerine karşı mücadele etmelidirler. TTD Tütün Kontrol Çalışma Grubu ile TTD Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu olarak “Sürdürülebilir bir gelecek için dumansız, tütünsüz bir dünya diliyoruz”.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL