Genel

Tıp Bayramı Eylemlerle Başladı

Tıp Bayramı Eylemlerle Başladı

Tıp Bayramı eylemlerle başladı. Türk Tabipler Birliği ve sağlık iş kolundaki sendikalar iş bırakırken, ‘Beyaz Yürüyüşler’ ile sağlık sistemindeki sorunlar protesto edildi.

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), 14 Mart Tıp Bayramı’nda İstanbul Sultan 2. Abdulhamid Han Hastanesi önünde saat 12.00’da “Beyaz Yürüyüş” gerçekleştireceklerini duyurdu. Alkışlı meslek kıyafetleriyle  protesto gösterisi yapacak sendikalı sağlık emekçileri, 36 maddelik talep manifestolarını da açıklayacak. Savaşta, barışta, pandemide sağlık hizmeti veren sağlık kurum çalışanlarına hak ettiği değeri vermek için sesimize ses olanlara selam olsun şiarıyla sözlerine başlayan SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, sağlık emekçilerini protestolarına destek vermeye davet etti.

SAĞLIKÇILAR GÖREVİNİN BAŞINDA KALACAK VE HAKKINI ALACAK 

Tek yürek, tek yumruk olarak sağlık sosyal hizmet kolundaki kamu personellerinin sesiyle taleplerimizi iletiyoruz diyen SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Sağlık sisteminin sağlığına kavuşması için olmazsa olmaz 36 maddemiz var. Hükümeti sağlıklı bir sağlık sistemi için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. Bizler görevimizin başındayız ancak protestomuzu alkışlarla gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızı mağdur etmek istemiyoruz. Vatandaş ile sağlık camiası karşı karşıya getirilmemelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlıkçılar hakkında yaptığı son açıklamadan sonra bu durum daha da önem kazanmıştır. Sağlıkçılar görevinin başında kalacak ve haklarını alacak; mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

SAHİM-SEN SAĞLIK SİSTEMİNİ SAĞLIĞINA KAVUŞTURMAK İÇİN TALEPLERİNİ SIRALADI 

SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Çalışma koşullarında öncelikle liyakat sağlanmalıdır. Herkes eğitim statüsüne, verdiği emeklere layık tek kalemde maaş, mobingten, gereksiz iş yükünden arındırılmış bir iş ortamı, düzgün işleyen bir sevk-muayene sistemi, şiddetin olmadığı ve şiddet işleyenlere caydırıcı cezaların verildiği bir sağlık sistemi istiyor. Kamuda kanayan yara olan “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” kaldırılmalıdır. Bu sınıfa mensup sağlıkçılar, eğitim öğretime göre Teknik Hizmetler Sınıfı veya Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmelidir. Bir kurumda 4-A, 4-B, 4-C, 4-D statülerinde personel grupları değil tek bir statüde sınıflandırılan kamu personelleri olmalı, sözleşmeli personeller kadroya geçmeli, 4-D kadrosunda olanların atama sorunları çözülmelidir. Üniversite hastanelerinde sözleşmeli personel olanlarla diğer sağlık kurumlarındaki sözleşmeli personellerin sorunları çözülmeli kadroya geçmeleri sağlanmalıdır. Sağlık personeli sayısı kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılmalı ve memur maaş katsayıları 2022 yılı genelinde yüzde 75’e tamamlanmalıdır. Maaşlarda esas vergi oranı yüzde 15’e sabitlenmeli ya da yüzde 15’in üzerindeki vergi artış miktarları devlet tarafından sübvanse edilmelidir. Söz verildiği gibi eğitim öğretime göre ek gösterge düzenlemesi yapılmalı, ek göstergeler 3600’den 7200’e kademeli olarak yükseltilmelidir. Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışma kaldırılmalı, sağlık çalışanlarının özel hizmet tazminat oranlarında yüzde 150 oranında artış yapılmalıdır.  Covid meslek hastalığı olarak tanımlanmalıdır. Yıpranma tazminatları geçmişi de kapsayacak şekilde tüm sağlık kurum çalışanlarını içermeli, döner sermaye performans uygulamasına son verilerek kaliteli sağlık hizmet sunumu esas alınmalıdır. Döner sermaye ödemesi her meslek grubuna yapılmalı ya da sağlık tazminatı adı altında meslek gruplarına göre belirlenmeli ve ödenmelidir. Asker Hastanelerin kapanması ile devir edilen personelin özlük hakları korunmalı, gerekli düzenlemeler yapılmalı, topluca alınan unvanları geri verilmelidir. Özellikli birimler yeniden düzenlemelidir. Kan almada çalışan hemşirelere de riskli birim üzerinden ücretlendirme yapılmalıdır. Ebeler kapalı alan farkı almalıdır, normal servis üzerinden nöbet ücreti almaları adil değildir, düzenleme yapılmalıdır. Diş protez teknisyenlerin çalışması gereken parça başı işlerin sayısı belli değil her hastane farklı uygulama yapmaktadır, bu da sorunlara neden olmaktadır. Fizyoterapistlerinde bir günde alması/almaması gereken hasta sayıları maalesef net değildir. Laboratuvar çalışanların (teknisyen, tekniker, laborant) ve radyoloji çalışanları (tıbbı görüntüleme teknisyen/tekniker, Nükleer tıp teknisyen/tekniker ) mevcut yönetim olarak sağlık bakım hizmetleri müdürlüğüne bağlı olmak hemşireler ve ebeler için uygundur ancak laboratuvar ve radyoloji işleyişi için uygun değildir, bu durum ise sahada birçok teknik sorunlara sebep olmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetleri oluşturulmalı, ‘’ceza yönetmeliği’’ iptal edilmelidir. Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir “Meslek Hastalıkları Yasası” çıkarılmalı, liyakatsiz atamalar yapılmamalıdır. Ödemesi yapılan artırımlı nöbet ücretleri, Danıştay’ın kararı bozması sonucunda personel tarafından geri ödemek zorunda kalmıştır. Son yapılan toplu sözleşmede artırımlı nöbet ücreti alacak denildiği halde artırımlı nöbet ücreti alınmamıştır. Bu taleplerin çoğunun yapılması için gerekli kanun teklifleri hazırlanmalı ve 1980-1990 senelerinden kalma yönetmelikler ve genelgeler yenilenmeli, düzenlemeler yapılmalıdır” sözleriyle taleplerini açıkladı.

İŞTE SAHİM-SEN’İN 36 MADDELİK TALEPLER MANİFESTOSU:

1.Özellikle yönetim kadrosu atamaları; siyasi otorite ve sendika desteği olmadan, adil ve şeffaf bir şekilde, liyakate tabi tutularak yapılmalıdır.

2.Sağlık çalışanı atama ve görevlendirilmelerinin; kişinin mesleki donanımı, mesleğin gerekleri, görev tanımları ve kişinin mesleğine katkı sağlayabileceği şekilde yapılmalı, Yıpranma (fiili hizmet) süresinin, net 90 gün olarak, geçmişi de kapsayacak şekilde uygulanmalıdır.

3.Kıyafet yardımı adı altında yapılan ödemeler ve 39 branş/meslek gruplarının görev tanımları yaşadığımız çağa göre düzenlenmelidir. Halen üniversitelerde bölüm olarak tercih edilen ve mezun veren Sağlık Yönetimi mezunlarının kadro unvan tanımları yapılarak atamaları sağlanmalıdır.

4.Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ivedilikle iptal edilmelidir. ADSM’lerde diş hekimlerinin klinik yardımcı sağlık personeli olmadan çalışmasına son verilmeli ve ASM’lere sekreter desteği sağlanmalıdır. ASM’lerde verilen sürücü, sağlık ve akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği raporu vb. gibi tek hekim raporları ilçe sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak “Sağlık Yaşam Merkezi Kurulu” tarafından verilmelidir. Aile hekimliğinde hak ediş ücretlendirmesinde 2 bin 700 nüfusa düşülse dahi aile hekiminin sorumlu olduğu nüfus 4 bin gibi hak ediş alması için katsayılar artırılmalıdır. Son 5 yıldaki cari gider kaybı yerine konmalı ve cari giderin yıllık hesaplaması, gider kalemlerine göre yapılması sağlanmalıdır. Aile Hekimliği için açılacak bütün binalar idare tarafından kamu binası olarak tedarik edilmeli ve aile hekimlerine tahsis edilmelidir. Aile hekimlerinde yıllık izinler vekalet bırakmaya gerek kalmadan kullandırılmalıdır.

5.Asistan hekimlere 24 saati aşan mesai uygulamaları sonlandırılmalı ve fazla mesai tespiti halinde sorumlular hakkında idari ve adli tahkikat yapılmalıdır.

6.Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin/hastanelerinin problemli çalışma koşulları ve diş hekimlerinin ek ödeme performans kriterleri düzeltilmelidir.

7. Hastane, ASM, ADSM‘lerde güvenliğin gerçek anlamda sağlanması için güvenlik görevlileri ve gerekli araç, cihaz gibi donanım yeterli sayıda bulunmalı ve kurumlara kontrollü giriş sağlanmalıdır.

8.Sağlık kurum çalışanları, izinli oldukları dönemlerde döner sermaye hak kaybına uğramamalıdır. Branşlar arasında döner sermaye dağıtımında adaletli ve rekabetçi olmayan bir dağıtım planlaması yapılmalıdır. Sabit döner olarak nitelendirilen tutarın, emekliliğin esas maaş kalemlerine dahil edilerek, tek bordro maaş sisteminin uygulamaya geçirilmelidir. Performans ödemelerinde de adaletli dağılım yapılarak, döner sermaye sistemi yeniden düzenlenmelidir.

9.Bilimsel gelişim ve hizmet içi eğitim için 10 gün idari izin verilmesi hakkında yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bilimsel ve AR-GE çalışmalarına destek için hekim ve hekim dışı sağlık personeline yeterli maddi-manevi destek ödemesi yapılmalı, senede bir yurt içi ve bir yurt dışı kongre planlaması yapılması ve haftada belirli bir süre bilimsel araştırma izni verilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca ilaç firmalarına ödenen eğitim desteği sağlık çalışanına tahsis edilmelidir.

10. Hekim ve diş hekimlerinin MHRS randevu aralıkları, hekim tarafından belirlenmelidir.

11. Uzman unvanı alan hemşireler de uzman kadrosuna ait ödenekten faydalandırılmalıdır.

12.Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve diğer üniversiteler ile bağlantılı olan hastanelerin yönetim yapısı, hekimlerde olduğu gibi akademik kadrolar tarafından yürütülmelidir.

13.Bayram ikramiyesi bütün kamu çalışanlarına verilmelidir.

14. 3600 ek gösterge seçim vaadiydi ve çalışmaların başlatıldığı kamuoyuna duyuruldu. Ek göstergenin içini boşaltmadan tüm kamu kurum çalışanlarına eğitim öğretime göre 2200-7200 olarak uygulanması için acilen düzenlenme yapılmalıdır.

15.Emeklilikte yaşa takılanların sorunları bir an önce çözülmelidir. Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı erkek kamu çalışanları için 30 yıl, kadın kamu çalışanı için 25 yıl olarak yeniden düzenlenmelidir.

16.Maaş artışlarında, enflasyon farkı olarak değil, enflasyon oranında maaş artışı yapılmalıdır.

17. 4/B kapsamındaki sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir. Üniversite hastanesinde çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirildikten sonra ortaya çıkan başta atama olmak üzere mağduriyetleri yasal düzenlemeyle giderilmelidir.

18.Kamu çalışanları maaşlarında gelir vergisi kesintisinden muaf tutulmalıdır.

19. Malpraktis davalarına karşı hekimler ve sağlık çalışanlarının koruma kalkanına alınması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

20.Halen YHS kadrosunda görev yapanların istekleri doğrultusunda ve eğitim öğretimlerine göre bir defaya mahsus GİH ve THS sınıfına geçirilmesi sağlanmalıdır. En kısa sürede YHS bütün kamu personelinde kaldırılmalıdır.

21.669 sayılı KHK ile sağlık bakanlığına devrolan subay, astsubay ve sivil memurların mağduriyetlerinin (astsubayların ve sivil memurların unvanlarının alınması, devrolan personelin lojman haklarının alınması, tayin bedelinin kesilmesi, olağan üstü durumda verilen ek ödemeden yararlandırılmaması, servis imkanlarının alınması, gemi görevi puanlarının verilmemesi, KKTC görevinin göz ardı edilmesi, sivil memurların maaşlarının tek bordro üzerinden ödenmemesi, terzi branşının TSK’ daki gibi GİH sınıfında olmaması, devrolan tabip subayların asistanlıkta geçen sürelerinin tamamının zorunlu hizmetten sayılmaması ve sağlık tazminatlarında kesinti yapılmadan puantajları işaretlenerek ödenmemesi vb.) bir an önce yasalarda değişikliğe gidilerek, giderilmelidir.

22.Özellik arz eden birimler; insan hayatını, iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden birimler olarak dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir.

23.Yemek verme hizmeti yerine, yemek ücreti bedeli karşılığının ödenmeli, bütün sağlık kurum çalışanları açısından eşitlik sağlanmalıdır.

24.Her kuruma kreş zorunluluğu getirilmelidir.

25.Sağlıkta şiddet vakalarına verilen cezalar caydırıcı olmalı, sağlıkta şiddet CMK’ya eklenmeli ve TCK’da katalog suçlara dahil edilmelidir.

26.Sağlık çalışanlarına muayene önceliği hakkı verilmelidir.

27.Nöbet ücretleri, güncel nöbet ücretlerinin en az 4 katı olarak ödenmeli ve özellikli birim farkı buna uygun olarak düzenlenmeli, 8 saatin üzerindeki nöbetler ve icap nöbetleri yüzde 50 artırımlı olarak ödenmelidir. Gece mesailerinin, gündüz mesailerinin yüzde 50 fazlası olarak ücretlendirilmesi yasal düzenlemeyle sağlanmalıdır. Angarya yasağı nedeniyle yasal olarak ödenebilenlerden fazla icap ve nöbet tutturulmamalı ve nöbet ve dinlenme odaları insani ihtiyaçları karşılayacak şekilde olmalıdır.

28.Sağlık çalışanlarının geçici görevlendirilmelerindeki, barınma ve iaşesi konusunda gerekli düzenlemeler yapılmalı. Sağlık Bakanlığı tarafında her ile “SAĞLIK EVİ” yapılmalıdır.

29.Hekim ve diğer sağlık çalışanlarının kurum dışında görevlendirilmelerinde öncelikle gönüllülüğün esas alınması, çözüm üretilemiyorsa rotasyona bağlı eşit ve adaletli olarak uygulamanın yapılması sağlanmalıdır.

30.Sağlık çalışanlarına pandemi döneminde ücretsiz ulaşım sağlanmıştır. Bundan sonra ise maaşlara ulaşım bedeli eklenmelidir.

31.Sağlık ve sosyal hizmet kolundaki tüm sendikalardan görüş alınarak, toplum sağlığı teknisyenlerinin görev tanımları yapılmalıdır.

32.Unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları düzenli olarak yapılmalı ve mülakat kaldırılmalıdır. Yakın zamanda unvan değişikliği sınavı yapılmayacaksa en son yapılan sınav sonucuna göre barajı geçenler boş kadrolara tercih sistemi ile yerleştirilmelidir.

33.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile memurun gece çalışma saatleri, mola süreleri tanımlanmalıdır.  34.6. dönem toplu sözleşmesinde madde olarak belirtildiği halde halen artırımlı nöbet ücreti alamayan laboratuvar ve röntgen çalışanları için gerekli düzenleme yapılmalı ve artırımlı nöbet ücretleri ödenmelidir. Geri istenen artırımlı nöbet ücretleri ise bir kereye mahsus geri iade edilmelidir.

35.İş yerinde mobbing ile mücadeleyi etkin bir biçimde sürdürebilmek amacıyla, mobbing konusunda farkındalık çalışmalarının yapılmalı, kurum içinde etkin şikayet mekanizması kurulmalı, mobbing ile mücadele yasası hazırlanmalı ve bu sürece sendikalar dahil olmalıdır. 2019 tarihli, 190 no’lu ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Türkiye tarafından onaylanmalıdır.

36.İnsan sağlığının önemi dikkate alınarak sağlık kurum çalışanlarına gereken değer verilmeli ve itibarları geri kazandırılmalıdır.  

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL