Genel

Seçim takvimi açıklandı

Seçim takvimi açıklandı

YSK seçim takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi’ne ilişkin “seçim takvimi” Resmi Gazete’de açıklandı. 

Buna göre, seçim takviminin başlangıç tarihi 18 Mart 2023 Cumartesi olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK’ya başvurular 19 Mart 2023 tarihinde başlayacak. Siyasi partiler milletvekili aday listelerini 9 Nisan Pazar gününe kadar YSK’ya iletecekler.  

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart Cuma günü, milletvekili kesin aday listeleri ise 19 Nisan Çarşamba günü açıklanacak. Yurt dışı seçim merkezlerinde ve gümrük kapılarındaki oy verme işlemi ise 27 Nisan Perşembe günü başlayacak.

Seçim takvimi kapsamında yapılacak bazı işlemler şöyle:

18 Mart 2023 Cumartesi: 

-Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımı ve güncelleme durdurulması. 

-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması. 

-Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçimine ait parametrelerin Seçim Bilişim Sistemi’nde (SEÇSİS) tanımlanması. 

-Oy kullanılacak gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerin ilanı

-İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK’ye teslim etme süresinin başlaması.

19 Mart Pazar

-Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce YSK’ye yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK’ye adaylık başvurularının başlaması.

-Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının YSK tarafından il seçim kurullarına bildirilmesi. 

20 Mart Pazartesi

-Cumhurbaşkanı için seçmenlerce aday gösterileceklerin YSK’ye yapacakları başvurusu süresi saat 17.00’de sona erecek. 

-YSK bu adaylık başvurularının incelenmesi tamamlayarak, saat 23.00 itibarıyla eksiklikler ve adaylıkları reddedilenler ilgililere bildirilecek.

-Muhtarlık bölgesi askı listeleri ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itirazlara ilişkin süreç başlayacak. 

-Elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğü, siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslim edilecek. 

-Seyyar oy sandıkları için muhtarlıkları başvuru süreci başlayacak.

21 Mart Salı

-Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenlerce aday gösterilen ve başvurusu YSK tarafından reddedilenler yeniden inceleme talebi için süre saat 15.00’te sona erecek. 

-Yeniden inceleme talebine ilişkin başvurular YSK tarafından saat 17.00’de karara bağlanacak. 

-YSK- Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenlerce aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenleri saat 20.00’de açıklayacak. 

-Siyasi partilerin ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin listeler ile farklı yöntemlerle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler askıya çıkarılacak ve listelere itiraz süreci başlayacak. 

22 Mart Çarşamba

-Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına saat 08:00’dan itibaren başlayacak. 

-Milletvekili adayları için ön seçim ve aday yoklamasıyla ilgili 21 Mart Salı günü askıya çıkarılan listeler indirilecek ile listelere itiraz sona erecek.

23 Mart Perşembe

Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurularda son gün. Süre saat 17:00’de sona erecek.

-Siyasi partilerin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini YSK ve ilgili il ve ön seçim ilçe seçim kurullarına bildirmesinin son günü. 

-Ön seçim ve aday yoklaması ile ilgili listelere yapılacak itirazlar ön seçim ilçe seçim kurulunca karara bağlanacak. 

-Ön seçim ya da aday yoklaması seçmen listeleri kesinleştirilecek.

24 Mart Cuma

-Siyasi partilerce yapılan cumhurbaşkanı adaylık başvurularının YSK tarafından incelenmesine başlanacak. Tespit edilen eksiklikler tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirim yapılacak.  

-Milletvekili seçiminde ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK’ya tesliminde son gün.  

-Ön seçim sandık kurullarının oluşumu tamamlanacak. Sandık yerlerinin ilan edilerek ilgili siyasi partilere duyurulacak. 

-Siyasi partilerin ön seçim ya da aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini YSK’ya bildirmeleri süresi sona erecek. YSK tarafından siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı listeleri ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek. 

-Ön seçim yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini içeren oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına teslim etme süresi sona erecek. 

25 Mart Cumartesi

-Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasında son gün. Süre saat 17.00’de sona erecek.

26 Mart Pazar

-Milletvekili seçimi için ön seçim ve aday yoklaması yapılacak.

-Ön seçim sandık kurullarının sayım – döküm işlemleri tamamlanacak ve düzenleyecekleri tutanakları ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına iletecek. 

-Ön seçim ilçe seçim kurulları ilçe birleştirme tutanaklarını düzenleyecek ve il seçim kurullarına iletecek ve itirazlar başlayacak.  

27 Mart Pazartesi

-Cumhurbaşkanı için seçmenlerce aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulması süresi saat 20.00’de sona erecek.

-Ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlar saat 15.00’te sona erecek. Bu itirazlar karara bağlanacak ve ilgililere bildirilecek.

28 Mart Salı

-Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve saat 08.00 itibarıyla itiraz süreci başlayacak.

-Milletvekili adaylığı için ön seçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il seçim kurullarına itirazlar saat 15.00’te sona erecek. 

-İl seçim kurullarınca, ön seçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazların karara bağlanması sürecinin bitimi ve ön seçim birleştirme tutanaklarının düzenlenmesi.

29 Mart Çarşamba

-Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar süresi sona erecek ve itirazlar YSK tarafından incelenmeye başlanacak.

-İl seçim kurullarının ön seçim birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya yapılacak itirazlar sona erecek.

30 Mart Perşembe

-Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci sona erecek.

-Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmaları tamamlanacak, gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

31 Mart Cuma

-Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

-İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listeler YSK’ya gönderilecek. 

-YSK tarafından ön seçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin birer örneği ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilecek.

1 Nisan Cumartesi

-Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekimi yapılacak ve ilan edilecek.

2 Nisan Pazar

-Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. 

-Yurtdışı seçmen kütüğünün “ysk.gov.tr” adresinden yapılan ilanı sonlandırılarak ve itiraz süresi bitiyor. 

3 Nisan Pazartesi

-Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.

4 Nisan Salı

Yurtdışı ilçe seçim kurulu başkanınca verilen kararların gereğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilmesinde son gün. 

-İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararların gereğinin ilçe seçim kurullarınca yerine getirilmesi süreci sona erecek.

5 Nisan Çarşamba

-Elektronik ortamda hazırlanan yurtdışı seçmen kütüğü ile sandık bölgesi askı listeleri SİPPORT üzerinden siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının erişimine açılacak. 

6 Nisan Perşembe

-Sandık bölgesi askı listeleri ile yurtdışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazlar sona erecek. 

-Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, Cumhuriyet başsavcılıklarından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişiklikler SEÇSİS’e işlenecek ve askıya çıkarılacak.

-İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerine ilişkin süre saat 17.00’de sona erecek. 

7 Nisan Cuma

-Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasında son gün.  

-İttifaktan vazgeçen siyasi parti/partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerine ilişkin son gün. 

8 Nisan Cumartesi

-İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

-Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğündeki değişikliklere karşı itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz için son gün.  

9 Nisan Pazar

-Siyasi partilerin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK’ya teslim etme süresi 17.00’de sona erecek. 

-Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvuru süresi için son gün.

10 Nisan Pazartesi

-İl seçim kurulunun kesin kararları ile ilçe seçim kurulunun itiraz edilmeksizin kesinleşen kararları ve YSK tarafından verilen kararların ilçe seçim kurulları ile yurtdışı ilçe seçim kurulunca seçmen kütüğüne işlenmesi bitirilecek.

-Seçmenlerden ölmüş olanlar ile vatandaşlıktan çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi tamamlanacak.

11 Nisan Salı

-YSK, siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasını isteyecek.  

12 Nisan Çarşamba

-Yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. 

-Yurtiçi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

-Yurtdışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri “ysk.gov.tr” üzerinden duyurulacak. 

-Yurtdışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmaları tamamlanacak. 

-Gümrük sandık kurullarının oluşturulması tamamlanarak, ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılacak.

14 Nisan Cuma

-Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamaları için verilen süre ile bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri için belirlenen süre sona erecek.

15 Nisan Cumartesi

YSK tarafından milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemleri tamamlanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

-Geçici aday listeleri için YSK’ya yapılacak itirazlar ile incelenmesine başlanılacak.

16 Nisan Pazar

-Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 15.00’te sona erecek ve saat 23.59’a kadar itirazlar incelenerek karara bağlanacak.

17 Nisan Pazartesi

-İl seçim kurulları, geçici aday listelerinde adaylarla ilgili tespit ettikleri noksanlık ve aykırılıkları YSK’ya bildirilecek. 

-İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı YSK nezdinde yapılacak itirazlara ilişkin son gün. 

18 Nisan Salı

-Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00’de kura çekilecek. 

-Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların YSK tarafından karara bağlanacak. 

-Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin YSK’ya bildirilmesine ilişkin süre saat 15.00’te sona erecek.

-İstifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususu YSK tarafından siyasi partilere saat 21.00’e kadar bildirilecek.

19 Nisan Çarşamba

-Mülki idare amirleri tarafından hazırlanan, ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

-Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek.

-YSK tarafından tüm seçim çevreleri ile yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı yapılacak ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanacak. 

-Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak YSK’ya bildirilmesine ilişkin süre sona erecek.

-YSK, milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edecek. 

20 Nisan Perşembe

-Yurtdışı ilçe seçim kurulunca, seçim araç ve gereçlerinin ilgili dış temsilciliklere gönderilmesine başlanılacak.

21 Nisan Cuma

-İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerleri belirlenerek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulacak.

22 Nisan Cumartesi

-İlçe seçim kurulu başkanınca, kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, kura suretiyle belirlenecek.  Bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS’e girilmesi işlemi tamamlanacak. 

23 Nisan Pazar

-Yurtdışı seçimlerde görev alan saklama ve ulaştırma kurulları ile sandık kurulu başkanı, üyeleri ve gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak.

-Yurt içi sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesi süreci sona erecek.

24 Nisan Pazartesi

-Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilan ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmeleri sürecine ilişkin süre sona erecek.

-Yurtiçi sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanacak.

25 Nisan Salı

-Aynı ilan ve reklam yerleri için birden fazla cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti ve bağımsız adayın talepte bulunmaları ve anlaşma sağlanamaması halinde saat 11.00’de kura çekilecek.

-İlçe seçim kurullarınca, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerleri ile süresi belirlenerek ilan edilecek.

26 Nisan Çarşamba

-Cumhurbaşkanı adayları ile seçime katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile TRT temsilcilerinin YSK’ye bildirilmesi için için son gün. 

-Yurtiçi sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetlere ilişkin başvuru süreci başlayacak.

27 Nisan Perşembe

-Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

-Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

-Yurtiçi sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikayetlere ilişkin süre sona erecek.

28 Nisan Cuma

-İlçe seçim kurullarınca miting alanları belirlenerek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

-Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanması süreci sona erecek.

29 Nisan Cumartesi

-Yurtiçi sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazlarda son gün.  

30 Nisan Pazar

-Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmeleri için son gün. 

-Yurt içi sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanacak.

1 Mayıs Pazartesi

-Cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulunca saat 11.00’de kura çekilecek ve saat 16.00’da ilan edilecek.

-Bağımsız adaylar için belirlenen gün ve miting alanına birden fazla başvuru olması durumunda ilçe seçim kurulunca saat 16.00’da kura çekilecek.

2 Mayıs Salı

-Yurtiçi sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak, seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanacak.

-Başka bir ilde görevlendirilen kolluk güçlerinin YSK’ya bildirilmesine ilişkin süre sona erecek.

-Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak aday listelerinin, il seçim kurullarınca SEÇSİS’ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılacak.

3 Mayıs Çarşamba

-Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresine görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin, il seçim kurullarınca SEÇSİS’ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına teslimi tamamlanacak.

4 Mayıs Perşembe

-Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak.

6 Mayıs Cumartesi

-Sandık çevrelerinde görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemi tamamlanacak.

-Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesinden sonra ölen seçmenler, kısıtlılık kararı kesinleşmiş seçmenlere ait bilgiler ile taksirli suçlar dışında ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlara ilişkin bilgiler kapsamında sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemler yapılacak.

7 Mayıs Pazar

-Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

-Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

8 Mayıs Pazartesi

-Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi sona erecek.

-İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılacak.

9 Mayıs Salı

-Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

-Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak.

-Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına tutanak karşılığı iade edilecek. 

-Seçmen bilgi kağıtlarını herhangi bir nedenle 7 Mayıs günü akşamına kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almalarına ilişkin ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilan edilecek.

11 Mayıs Perşembe

-Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanılacak.

12 Mayıs Cuma

-Seçimde görev alacak yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak. İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. 

-Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işlemi tamamlanacak.

13 Mayıs Cumartesi

-Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

14 Mayıs Pazar

-Oy verme günü.

-Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59’a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek.

-İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek

15 Mayıs Pazartesi

-İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için son gün. 

-Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek.

-Propaganda dönemi başlayacak.

-Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00’de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

16 Mayıs Salı

-İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00’de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

17 Mayıs Çarşamba

-İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya yapılacak itiraz süresi 17.00’de sona erecek.

-İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanacak.

-Yurtdışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

18 Mayıs Perşembe

-İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

19 Mayıs Cuma

-YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

-İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS’e işlenmesi işlemi tamamlanacak ve yeni görev alanlara ilişkin düzenleme yapılacak.

-Ölen seçmenlere ait bilgiler sandık seçmen listelerine şerh düşülmesi için gerekli işlemler yapılacak. 

20 Mayıs Cumartesi

-Gümrük kapılarında ve yurtdışında oy verme işlemi başlayacak.

21 Mayıs Pazar

-İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanacak.

-Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak aday veya temsilcisinin ve TRT temsilcisinin YSK’ya bildirilmesi için belirlenen süre sona erecek.

22 Mayıs Pazartesi

-Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

24 Mayıs Çarşamba

-Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

-Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

-İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanmasına yönelik çalışma tamamlanacak.

26 Mayıs Cuma

-İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlıklarına teslim edilecek.

27 Mayıs Cumartesi

-Seçim propaganda dönemi saat 18.00’de sona erecek.

-Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işlemi tamamlanacak.

28 Mayıs Pazar

-İkinci tur için oy verme günü.

29 Mayıs Pazartesi

-Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

-Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00’de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59’a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs Salı

-İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00’de sona erecek ve en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs Çarşamba

-İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

1 Haziran Perşembe

-İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

-YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL