Politika faizi oranı yüzde 10,5

Para Piyasası Kurulu (PPK) politika faizinin 150 baz puan düşürdü

Kurul toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12’den yüzde 10,5’e indirilmesine karar verdi. 

PPK’nın Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantısına Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener katıldı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamada, “Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğü” belirtilerek, şunlara yer verildi:

“Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. 

Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. 

Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. 

Finansal piyasalardaki belirsizlik

Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artarak devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir.”

Açıklamada, “2022’nin ilk yarısında güçlü bir büyüme gerçekleştiği” ifade edilerek, ikinci yarıya ilişkin öncü göstergeler ise “zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne” işaret ettiği belirtildi. 

TCMB açıklamasında, “imalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların iç talep ve arz kapasitesi üzerinde şimdilik sınırlı olan etkilerinin” takip edildiği ifade edilerek, şu değerlendirmelere yer verildi: 

“İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Özellikle istihdam artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir. 

Cari işlemler dengesi

Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı devam etmektedir. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir.”

Kurulun, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını güçlendirmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. 

Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. 

Azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması kritik önem arz etmektedir. 

Faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesi

Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır. 

Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.”

PPK toplantı özeti beş işgünü içinde yayımlanacak.

Bu yıldaki üçüncü indirim

Para Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi oranını yüzde 10,50’ye düşürerek, yılbaşından bu yana üçüncü faiz indirimi yaptı, sona gelindiği mesajını verdi.  

Aralık 2021’de politika faizi oranını yüzde 15’den 14’e PPK bu oranı Ağustos ayına kadar sabit tuttu. Ağustos ayında yüzde 13’e indirilen faiz oranı Eylül’de yüzde 12’ye ve bugünkü toplantıda da yüzde 10,50’ye indirdi. 

Kurul toplantısından sonra yapılan açıklama gelecek toplantıda da indirim yapıldıktan sonra bunun sona ereceği mesajı yer aldı. 

PPK’nın bugünkü toplantısı sonrasıda yapılan açıklamasında, “Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır” denildi. 

PPK’nın, 2020 başından bu yana uyguladığı Para Politikası faiz oranları (yüzde olarak) şöyle: PPK Toplantı Tarihi Faiz Oranı (X) 16.01.2020 11,25 18.02.2020 10,75 17.03.2020 9,75 22.04.2020 9,75 21.05.2020 8,25 25.06.2020 8,25 23.07.2020 8,25 20.08.2020 8,25 24.09.2020 10,25 22.10.2020 10,25 19.11.2020 15,00 24.12.2020 17,00 21.01.2021 17,00 18.02.2021 17,00 18.03.2021 19,00 15.04.2021 19,00 06.05.2021 19,00   17.06.2021 19,00 14.07.2021 19,00 12.08.2021 19,00   23.09.2021 18,00 21.10.2021 16,00   18.11.2021 15,00    16.12.2021 14,00 20.01.2022 14,00 17.02.2022 14,00 17.03.2022 14,00 14.03.2022 14,00 26.05.2022 14,00 23.06.2022 14,00 21.07.2022 14,00 18.08.2022 13,00 22.09.2022 12,00 20.10.2022 10,50

 (X) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı.

 


Etiketler: 83 okunma

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir