Genel

Okul Servisleri Yönetmeliğinde Değişiklik !

Okul Servisleri Yönetmeliğinde Değişiklik !

Okul Servisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Danıştay tarafından alınan karar ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği değişikliği için açılan dava sonuçlandı.

İşte O Karar : Değişiklikle taşımacıların servis aracında sadece okul öncesi eğitim, ilköğretim ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocuk/öğrenci bulunması durumunda rehber personel bulundurmakla yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır. Okul Servis Araçları Yönetmeliği 

Eğitim Sen tarafından açıklan dava sonuçlandı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Eğitim Sen tarafından 25 Ağustos 2021 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. maddesi ile 12 Eylül 2020 gün ve 31242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının (o) bendindeki değişikliğin, 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendindeki değişikliğin, 9. maddenin 2. fıkrasının (a ) bendindeki değişikliğin, Geçici 2. maddesinin, (1).  ve (4). fıkrasında “yeni üretilen” ibaresinin çıkartılması değişikliğin, Geçici 3. maddesindeki değişikliğin iptali istemiyle İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na karşı açılan davada, Danıştay 8. Daire; Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde değişiklik öncesinde taşımacıların rehber personel bulundurmakla yükümlü olduğu düzenlemesi yer almakta iken; 25/08/2021 tarihinde yapılan değişiklikle taşımacıların servis aracında sadece okul öncesi eğitim, ilköğretim ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocuk/öğrenci bulunması durumunda rehber personel bulundurmakla yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır” Okul Servisleri Yönetmeliği Değişikliği Neler Getiriyor

“Anılan yönetmeliğin 1. maddesinde bu yönetmeliğin amacının okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları ile denetim işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak belirtilmiştir. Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin amacının okul öncesi eğitim yanında  zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin  taşıma hizmetlerine de yönelik olarak belirlendiği dikkate alındığında; değişiklikten önceki düzenlemenin öğrenci taşıma hizmetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yapıldığı tartışmasız olup, değişikliğin  hangi kamu yararı ve hizmet gereği olduğu  yargısal denetime açık şekilde ortaya konulmadan yönetmelik değişikliğinde hukuka uyarlık görmemiştir. Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 25/10/2017 gün ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin Geçici 2. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişikliğin incelenmiş Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin Geçici 2. maddesinin 1. fıkrasında “Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bentleri kapsamındaki şartlar 1/1/2018 tarihinden önce okul servis aracı olarak tescil edilmiş araçlarda aranmaz.” hükmü yer almaktadır. Okul Servislerinde Şeffaf Cam

Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendinde okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulacağı, (l) bendinde okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacağı, (m) bendinde okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacağı, (o) bendinde ise okul servis araçlarında iç mekânı gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tip onay mevzuatına uygun şeffaf cam dışında cam kullanılamayacağı hükümlerine yer verilmiştir. Öğrenci Taşıma Hizmetleri

25/10/2017 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile getirilen taşıtlarda aranacak şartlar yönünden geçiş hükmünü düzenleyen Geçici 2. maddenin 1. fıkrasının ilk halinde “Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bendi kapsamına uygun olmayan araçlar 03/09/2018 tarihine kadar uygun hale getirilir. Ancak fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için bu tarih 03/09/2018 olarak uygulanır.” hükmü yer almış olup; anılan hükümde yer alan tarihler 03/09/2019, 03/09/2020 ve 03/09/2021 olmak üzere değiştirilmiştir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü gereği, Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bendinde yer alan şartlar yönünden Yönetmeliğin yayımlanarak yürürlüğe girdiği 25/10/2017 tarihi itibariyle taşımacılara verilen 03/09/2018 tarihinden itibaren sürenin  birer yıl ertelemek suretiyle 03/09/2021 tarihine kadar uzatıldığı, ancak dava konusu Yönetmelik değişikliği ile  Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bentleri kapsamındaki şartların 01/01/2018 tarihinden önce okul servis aracı olarak tescil edilmiş araçlarda aranmayacağı yönünde bir düzenleme yapıldığı anlaşılmış,  dava konusu Geçici 1. maddenin 2. fıkrası 2017 yılında yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile getirilen taşıtlarda aranacak şartlar yönünden geçiş hükmü niteliği taşımakta iken; dava konusu Yönetmelik değişikliği ile anılan maddenin geçiş hükmü niteliğini kaybettiği ve 01/01/2018 tarihinden önce okul servis aracı olarak tescil edilmiş araçlar yönünden kalıcı bir muafiyete dönüştüğü anlaşıldığından bu haliyle  öğrenci taşıma hizmetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacına aykırılık teşkil eden dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL