Sağlık

Kanser Hastaları Ücretsiz Tedavi Hakkında Flaş İddia !

Kanser Hastaları Ücretsiz Tedavi Hakkında Flaş İddia !

Kanser Hastaları Ücretsiz Tedavi Hakkında Flaş İddia ! Türk Tabipler Birliği özel hastanelerde kanser hastalarından ücret alındığını, ücret ödemeyenlere çok ileri tarihe randevu verildiğini öne sürdü. 

Sağlık hizmetlerinin herkes için eşit, nitelikli, parasız ve ulaşılabilir olmasını savunan Türk Tabipleri Birliği (TTB), bazı özel sağlık kurum ve kuruluşlarında kanser tedavileri için ilave ücret alındığına ve ücret ödemeyen hastalara çok ileri tarihlerde randevu verildiğine dair bildirimler üzerine Sağlık Bakanlığı’na ve tabip odalarına bir yazı gönderdi. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre hastalardan kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınamayacağının hatırlatıldığı yazıda, bu tedavilerin hekimliğin dört temel ilkesinden olan hastaya zarar vermeme, hastaya yarar sağlama ve adalet ilkelerine uygun verilmesi gerektiği kaydedildi. Yazıda, mevzuata aykırı davrandığı bildirilen sağlık kurum ve kuruluşu ile hekim hakkında gerekli disiplin işlemlerinin yapılması gerektiği kaydedildi.

Kanser Hastaları Ücret Ödemesi Hakkında Mevzuat Ne Diyor ?

Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 1.9.3 maddesi uyarınca sağlık hizmeti sunucuları hastalardan, kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden ilave ücret alamazlar. Buna karşın Birliğimize yapılan bildirimlerde, bazı özel hastanelerde verilen kanser tedavileri için ilave ücret alındığı ve ücret ödemeyen hastalara çok ileri tarihlere randevu verildiği ifade edilmektedir. Tüm sağlık kurumlarında olduğu gibi özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından da yaşamsal önemi haiz bu tedavilerin mevzuata ve hekimliğin dört temel ilkesinden olan hastaya zarar vermeme, hastaya yarar sağlama ve adalet ilkelerine uygun şekilde verilmesi zorunludur. Buna aykırı davranış, mesleki deontoloji bakımından kabul edilemeyeceği gibi hastaların sağlık ve yaşam hakkını ağır biçimde ihlal etmektedir. Bu nedenle özel sağlık kurum ve kuruluşlarının, eşit ve adil bir hizmet sunumunun sağlanabilmesi ve hukuka aykırılıkların tespiti amacıyla münhasıran kanser tedavilerinin yürütümü yönünden denetlenmesi, mevzuata aykırı davranan sağlık kurum ve kuruluşları hakkında gerekli yaptırımın uygulanması ve bu sağlık kurum ve kuruluşlarının adları ile sorumlu hekimlerinin isimlerinin disiplin işlemlerine esas olmak üzere tarafımıza bildirilmesini gereği için bilgilerinize sunarız.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL