Genel

Kamuda bazı yöneticiler değişti

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Uzay Ajansı, KOSGEB ve Vergi Denetim Kurulu Başkanları ile DMO Genel Müdürü değişti.

Kamuda bazı yöneticiler değişti

Üst kademe yönetici atamaları

Üst kademe yönetici atamaları kapsamında Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Uzay Ajansı, KOSGEB ve Vergi Denetim Kurulu başkanları ile DMO Genel Müdürü değişti.

Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Arif Özzeybek, sekiz ay sonra görevden alındı.

Bu göreve Alirıza Özdemir atandı. Ayrıca kurumun başkan yardımcılığına Esin Saykan getirildi.

Kurum geçen Kasım ayında kurulmuş ve Şubat ayında da başkanlığı Ali Arif Özzeybek ve iki başkan yardımcılığından birine de Hatice Dilek Karakuzu atanmıştı.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Ocak ayında kurulan Uludağ Alan Başkanlığına Bülent Çınar Çavuş getirildi. Çavuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Üç başkan görevden alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Uzay Ajansı ile KOSGEB Başkanları değişti.

Bu kapsamda, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar görevden alındı, yerine Muhammed Zeki Durak getirildi.

Türk Uzay Ajansı Başkanlığına Yusuf Kıraç getirildi. Daha önce bu görevde Serdar Hüseyin Yıldırım bulunuyordu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt’un görevden alınmasıyla boşalan başkanlığa Ahmet Serdar İbrahimcioğlu atandı. Bakanlıkta bazı yöneticiler değişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlardaki bazı yöneticiler değişti.

Bu kapsamda Sanayi Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin görevden alındı, yerine Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü İlker Murat Ar atandı. Ar’dan boşalan göreve ise Abdullah Başar getirildi.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaya Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin’in yerine Hüseyin Cahit Büyükbaş atandı.

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüne Alper Güzel getirildi. Daha önce bu görevde İlknur İnam bulunuyordu.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri görevden alındı ve yerine Ahmet Şimşek atandı.

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne AbdurrahmanAydın getirildi, bu kapsamda daha önce bu makamda Halil İbrahim Çetin görevden alındı.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ahmet Hali Hatip atandı. Daha önce bu görevde Hande Merçan Aygen bulunuyordu.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Osman Savaş görevden alında ve yerine Erol Ökte getirildi.

Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Necdet Sıtkı Yakupçebioğlu getirildi, bu kapsamda başkanlığı yürüten İbrahim Göktaş görevden alındı.

Öte yandan, bakanlık birimlerinden Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü Mehmet Bozdemir ile Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit bulundukları göreve yeniden atandılar. DMO Genel Müdürü değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde de bazı birim yöneticileri değiştirildi, bazıları yeniden atandı.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Özdemir görevden alındı ve yerine Şinasi Candan getirildi.

Vergi Denetim Kurulu Başkanı Murat Selçuk Taşkıran’ın yerine Muhsin Atçı atandı.

Bakanlığın Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne Mert Özarar atandı. Daha önce bu görevde Cebrail Taşkın bulunuyordu.

Bakanlık bünyesindeki bazı bürokratlar da bulundukları göreve yeniden atandılar. Bu isimler şöyle:

Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Hakan Güzel, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Didem Bahar Özgün Yılmaz, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Ahmet Tutal, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Koç, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır. Üst kademe yönetici atamaları

Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde “Ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erer. Ancak bunlar, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilir. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir” hükmü bulunuyor.

Sözü edilen (I) sayılı cetvelde kamu kurum ve kuruluşlarının genel müdürleri de yer alıyor.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL