Genel

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 3. Örgüt Okulu 1. Duyuru

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 3. Örgüt Okulu 1. Duyuru

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak düzenlediğimiz ve 18-19 Şubat 2023 tarihlerinde Ankara’da yapacağımız 3. Kol Örgüt Okulumuzda, sağlık hizmetini veren, alan tüm kadınlar perspektifinden, kadınların yaşamını, sağlık hakkını ve sorunlarını tartışacağız.

Düzenlediğimiz 3. Kol Örgüt Okulu’nun temasını “Kadınlar İçin Nasıl Bir Sağlık Sistemi?” olarak belirledik.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın 20. yılını doldurduğu günlerdeyiz. Dönüşüm programının ilk getirildiği yıllarda meslek örgütümüzün öngördüğü ve itirazı yükselttiği tüm yıkıcı sonuçlara bu 20 yılda adım adım tanıklık ettik. Tıp eğitiminde niteliksizleşmeden, güvencesiz çalışmaya, taşeronlaştırmaya, emek karşılıksız, performansa dayalı ücretlendirmeye, sağlıkta piyasalaşmaya, koruyucu sağlığın yok sayılmasına kadar birçok dönüşüm yaşandı. Neoliberal patriyarkal sağlık anlayışının getirdiği tüm bu dönüşüm basamaklarında sağlık hizmeti sunan kadınlar açısından toplumsal cinsiyet rolleri pekiştirildi, sağlık hizmetlerinde ise kadın sağlığı giderek daha fazla yok sayıldı.

“Neoliberal patriyarkal sağlık politikalarına karşı önerilen sağlık modellerinde kadınlar ve kadın sağlığı ne kadar yer buldu? Kadınlar için nasıl bir sağlık sistemi olmalı? Kadınlar nasıl bir sağlık sistemi istiyor?” soruları çerçevesinde planladığımız 3. Örgüt Okulumuzda bir panel ve iki konferans yer almaktadır. İlk günkü açılış konferansında “TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun Tarihi”; panelde, “Sağlık Sisteminde Kadın ve Kadın Sağlık Hareketleri”; ikinci günde yer alan konferansta ise “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Körü Sağlık Politikaları” konuşacaktır.

Programın büyük çoğunluğunu ayırdığımız çalışma gruplarında; birinci basamaktan-üçüncü basamak sağlık hizmetlerine kadın ve LGBTİ+ sağlığı, sağlıkta kadın emeği, tıp eğitiminde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hekimlerin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar, sağlıkta kadın örgütlenmesi, kadın cinsel sağlığı ve üreme sağlığı hizmetleri, “dezavantajlı” gruplardaki kadın sağlık çalışanları, meslek örgütümüzün kadın politikaları başlıklarını tartışmayı amaçladık.

Birlikte üretip birlikte güçlenmeyi istediğimiz buluşmamızda kadın meslektaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Örgüt Okulu’na kayıt için son tarih 1 Şubat 2023. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 3. Örgüt Okulu Programı

1.Gün

10.00-11.00 Açılış konuşmaları

TTB Merkez Konseyi

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Yürütmesi

Açılış Konferansı: “TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Tarihi ve Özdeğerlendirme

11.00-11.15 Ara

11.15-12.30 Panel: “Sağlık Sisteminde Kadın ve Kadın Sağlık Hareketleri”

12.30-13.30 Öğle yemeği

13.30 Grup çalışmaları, grup raporlarının oluşturulması

19.00 Akşam yemeği

2.Gün

09.00-11.30 Çalışma grupları rapor sunumları ve raporların değerlendirilmesi

11.30-11.45 Ara

11.45-12.30 Konferans: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Körü Sağlık Politikaları”

12.30-13.30 Öğle yemeği

13.30-15.30 Forum

15.30-15.45 Ara

15.45-16.30 Sonuç bildirgesi çalışması

17.00 Kapanış.

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL