Genel

İstanbul Tabip Odası “Muayenehanelerimizi Kapatmayacağız”

İstanbul Tabip Odası “Muayenehanelerimizi Kapatmayacağız”

İstanbul Tabip Odası, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile akibeti belirsiz bir hal alan özel muayenehaneler hakkında açıklama yaptı.

Kabul Edilemez

Oda tarafından şu açıklama yapıldı, “06 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğinin esas amacı hekimlerin mesleki bağımsızlığını ve serbest meslek hakkını ortadan kaldırmaktır. Tekelci sağlık sermayesi (zincir hastaneler) 2010 yılında yine Sağlık Bakanlığı eliyle denediği, hekimlerin mücadelesi sonucu gerçekleştiremediği bu amacına, şimdi yeniden ulaşmak, kendi egemenlikleri altında, iş güvencesiz ve ucuz emek gücü yaratmak istemektedir. Tekelci özel sağlık sermayesinin ve onu temsil edenlerin dünyasında hekimlerin serbest meslek (çalışma) hakkı yoktur. Bu nedenle de muayenehanelerin varlığını dahi kabul edemeyen tekelci sağlık sermayesi ve temsilcileri açısından, muayenehanelere olanak tanınması, çalışma alanının genişletilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Bu güne dek konuyla ilgili tüm yazışmalara, basın açıklamalarına ve görüşmelere rağmen Sağlık Bakanlığı henüz bir yönetmelik iptali yapmamış, yönetmeliğini geri çekmemiştir. Hekimler gelecekleri ile ilgili kaygı içindedir ve bu haksızlığı, saldırıyı kabul etmemektedir. 07 Ocak 2023 tarihine çok az bir zamanın kalması ve Sağlık Bakanlığının bugüne dek herhangi olumlu bir adım atmamasına bağlı olarak konunun bir kez daha görüşülme gereksinimi meydana gelmiştir. İstanbul Tabip Odası olarak 07 Aralık 2022 Çarşamba günü hekimler ve uzmanlık dernekleri temsilcileri ile yaptığı toplantıda aşağıdaki değerlendirmeler yapılmış ve demokratik mücadeleye yönelik kararlar alınmıştır.

– Yönetmelik değişikliği yalnız muayenehanelere yönelik olmayıp tüm hekimlerin mesleki bağımsızlığına ve serbest meslek hakkına yöneliktir.
– Yönetmelik değişikliği hiçbir kamusal yarar içermemektedir.
– Yönetmelik değişikliği tekelci sağlık sermayesinin (zincir hastanelerin, müteahhit şehir hastaneleri sermayesi) çıkarları doğrultusunda çıkartılmıştır.

Yönetmelik değişikliği geri çekilmez ve muayenehaneler kapatılırsa;

– Tüm hekimler bir daha kazanamayacakları serbest meslek haklarını kaybetmiş olacaklardır.
– Özel sağlık sektöründe ya da kamu da çalışan hekim herhangi bir olumsuz durum karşısında muayenehane açma hakkını, özgürlüğünü ve düşüncesini kaybedecektir.
– Tüm hekimler, Sağlık Bakanlığı (şehir hastaneleri sermayesi) ve özel sağlık sermayesinin birlikte belirleyeceği çalışma ve ücretlendirme kurallarının dışında ücret alamayacak, çalışamayacaktır.
– Çalışmak isteyen (işsiz) hekim sayısının artmasına bağlı olarak hekimler arası rekabet artacak, hekim emeği ucuzlayacaktır.

Yönetmelik değişikliği hasta haklarına doğrudan müdahaledir. Hastalar, kendi hekimlerini değil hastane patronları tarafından “seçilmiş muayenehane hekimlerini” seçmek zorunda bırakılmıştır.

Yaşanan bu gerçekler karşısında hekimler, tüm meslek örgütleri ile birlikte serbest meslek hakkını ortadan kaldırmak isteyenlere karşı tüm güçleri ile mücadele verecektir.

– Mücadele süreci yönetmeliğin geri çekilmesine kadar kesinlikle sürecektir.
– Yönetmelik değişikliğine bağlı tek bir hekimin dahi muayenehanesinin kapatılmasına izin verilmeyecektir.
– Demokratik mücadele açısından tüm araçlar kullanılacak hekimler ve kamuoyu aydınlatılacak, mücadeleye katılımları sağlanmaya çalışılacaktır.
– Hekimler, kendileri ile ilgili özel sağlık kuruluşu ve kadro bilgilerini istemelerinin mücadele açısından yararlı olacağı düşüncesinden hareketle, hukuk bürosunun hazırladığı dilekçe örneği ile il sağlık müdürlüğüne müracaat etmelidir.
– Mesleki bağımsızlığa ve serbest meslek hakkına yönelik bu saldırı tüm hekimlere yönelik olması nedeniyle, konuyu her türlü kongre ve diğer toplantılara taşımak ve yurt dışında da konuşulmasını sağlamakta yarar bulunmaktadır.
– Yönetmelik değişikliğinde büyük çıkarı olan, değişiklik için uzun yıllardır gizli faaliyetler yürüten sağlık sermayesinin zincir hastanelerinin kamuoyunda daha görünür olması açısından ilk olarak Medipol Hastanesi önünde basın açıklaması yapılarak yönetmelik değişikliğinin geri çekilmesi tekrar talep edilecektir. Basın açıklamaları diğer zincir hastanelerde de devam edecektir.
– Süreç her gün takip edilecek 07 Ocak 2023 tarihine kadar yönetmelik geri çekilmediği takdirde hekimlerin mesleki bağımsızlığını ve serbest çalışma hakkını temel alan “Beyaz Önlük, Beyaz Eylem” yapılacaktır.
– Yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlara yönelik olarak tüm hekimlerin görüşlerini almak ve mücadele sürecine katılmalarının sağlamak önemlidir. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları ve uzmanlık derneklerinin yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla Sağlık Bakanlığına, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneğine (OHSAD) çağrı yapılarak 18 Aralık 2022 Pazar günü İstanbul Tabip Odasında bir toplantı organize edilmelidir.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar ışığında tüm meslektaşlarımızı bu mücadele sürecine katılmaya, destek olmaya davet ediyoruz.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL