Genel Sağlık

Hekim Eylemi Devam Edecek !

Hekim Eylemi Devam Edecek !

Türk Tabipler Birliği öncülüğünde devam eden iş bırakma eyleminde binlerce hasta mağdur olurken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla sağlık emekçileri, özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren yasa tasarısının aykırı biçimde geri çekilmesi ve taleplerinin karşılanmaması üzerine 8 Şubat 2022 günü G(ö)REV eylemine gitti.

G(ö)REV eylemi kapsamında hastanelerin ve işyerlerinin önlerinde basın açıklamaları düzenlendi. Basın açıklamalarında 8 Şubat’ta son defa tek günlük G(ö)REV’e gidildiği ve haklar alınana kadar mücadelenin büyütülerek devam ettirileceği söylendi. Hasta ve hasta yakınlarının da büyük destek verdiği eylemi, kamuoyunda ve basında da oldukça büyük bir ses getirdi. TALEPLERİNİ SIRALADILAR Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe
yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim
durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının
belirlenmesi. Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması,
güvenli işyerlerinin oluşturulması. 657, 992, 1593, 5199, 5216, 5393, 5996, 6343 Sayılı Kanunlara göre sağlık
alanında görev yaptıkları halde, sağlık çalışanı olarak görmezden gelinen
veteriner hekimlerin de, tüm sağlık çalışanlarına yapılacak yasal
düzenleme ve maaş iyileştirmelerinden faydalandırılması. Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD
ortalamasına çıkarılması. COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül
bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması. Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık
hizmetlerinin oluşturulması, Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal
edilmesi. Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın
kaldırılması. Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan
ücretlerin iptal edilmesi. Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları,
KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi. Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz
çalışmaya son verilmesi. Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık
emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer
alması. Sağlığa ve sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması. Hangi statüde olursa olsun tüm sağlık çalışanı emeklilerine insanca
yaşamaya yetecek emekli maaşı.

Diyabet ve İnsülin Hakkında Bilinmeyenler

Hekimler son olarak, “Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getirilen bu çalışma yaşamının sürdürülemez
olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama
adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı
alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşulları, bu sefalet ücretlerin kader olmadığını
biliyoruz. 14 Mart sağlık haftasına doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları
gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli G(Ö)REV’e
hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz.” dedi.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL