Genel

Gençlerde mutluluk oranı düştü

Gençlerde mutluluk oranı düştü

Gençlerde mutluluk oranı yüzde 44,5

2021 yılında gençlerin mutluluk oranı 44,5. Bu oran genç erkeklerde 38,2 ike genç kadınlarda ise yüzde 51 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 yılı gençlik istatistiklerine göre, gençler Türkiye nüfusunun 15,3’ünü oluşturuyor. 

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi oldu. 

Toplam nüfusun yüzde 15,3’ünü oluşturan genç nüfusun yüzde 51,3’ünü erkek ve yüzde 48,7’sini ise kadın.

Genç nüfus oranı düşüyor

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında yüzde 14,3, 2030 yılında yüzde 14, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1’e düşeceği öngörüldü.

AB ülkelerinden yüksek

Türkiye’nin genç nüfus oranının yüzde 15,3 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede, 2021 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,6 oldu. 

AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 12,6 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Danimarka. En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9 ile Bulgaristan ve Çekya, yüzde 9,2 ile Letonya.

En yüksek Hakkari, en düşük Muğla 

ADNKS sonuçlarına göre 2021 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 22,8 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,1 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 12,3 ile Muğla oldu. Muğla’yı yüzde 12,7 ile Tunceli ve Balıkesir illeri izledi.

20-22 yaş grubu 

Genç nüfusun yüzde 31,1’i 20-22 yaş grubunda yer alıyor. 

Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde; 2021 yılında genç nüfusun yüzde 29,0’unun 15-17 yaş grubunda, yüzde 19,0’unun 18-19 yaş grubunda, yüzde 31,1’inin 20-22 ve yüzde 20,9’unun ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Gençlerde evlilik oranları

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının yaklaşık 4 katı oldu.

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görülüyor. Genç erkek nüfusun 2021 yılında yüzde 96,2’si hiç evlenmemiş, yüzde 3,8’i resmi nikahla evli, yüzde 0,1’i ise boşandığını beyan etti.

Genç kadın nüfusta ise yüzde 84,9’u hiç evlenmemiş, yüzde 14,7’si resmi nikahla evli, yüzde 0,4’ü ise boşanmış.

Genç kızlarda yüksek öğretim oranı arttı

Genç kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 48,5 oldu

Türkiye’de 2019/’20 öğretim yılında yüzde 43,4 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2020/’21 öğretim yılında yüzde 44,4’e yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 40,6’dan yüzde 40,5’e düşerken kadınlarda yüzde 46,3’ten yüzde 48,5’e yükseldi.

Gençlerin işgücüne katılımı

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2020 yılında yüzde 39,1 iken 2021 yılında yüzde 41,7 oldu. 

Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2020 yılında yüzde 50,1 iken 2021 yılında yüzde 53,1, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 27,5 iken 2021 yılında yüzde 29,7 oldu.

Gençlerin yüzde 22,6’sı işsiz 

Gençlerde işsizlik oranı, 2020 yılında yüzde 25,3 iken 2021 yılında yüzde 22,6 oldu. 

Genç erkeklerde işsizlik oranı 2020 yılında yüzde 22,6 iken 2021 yılında yüzde 19,4, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 30,3 iken 2021 yılında yüzde 28,7 oldu.

Gençlerin dörtte biri boşta geziyor

 Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020 yılında yüzde 28,3 iken 2021 yılında yüzde 24,7 oldu. 

Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2020 yılında yüzde 21,2 iken 2021 yılında yüzde 17,5, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 35,7 iken 2021 yılında yüzde 32,4 oldu.

En çok çalışan hizmet sektöründe

İstihdamdaki gençlerin yüzde 51’i hizmet sektöründe yer aldı.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı, 2020 yılında yüzde 29,2 iken 2021 yılında yüzde 32,2’ye yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2020 yılında yüzde 38,8 iken 2021 yılında yüzde 42,8, genç kadınlarda bu oran 2020 yılında yüzde 19,2 iken 2021 yılında yüzde 21,2 oldu.

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2021 yılında yüzde 18,2’sinin tarım sektöründe, yüzde 30,8’inin sanayi sektöründe, yüzde 51,0’inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 16,8’inin tarım sektöründe, yüzde 35,4’ünün sanayi sektöründe, yüzde 47,7’sinin hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların yüzde 21’inin tarım, yüzde 21’inin sanayi, yüzde 58’inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

Eğitimini yarıda bırakanlar

Eğitime devam etmek istemesine rağmen eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı yüzde 7,6 oldu

Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2021 sonuçlarına göre 15-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde eğitimine devam etmek istemesine rağmen (üniversite dahil) eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı yüzde 7,6 oldu. Genç erkeklerde bu oran yüzde 8,0 iken genç kadınlarda ise yüzde 7,1 oldu.

Eğitimini yarıda bırakan gençlerin eğitimini yarıda bırakma nedenleri incelendiğinde ilk sırayı yüzde 48,1 ile ekonomik nedenler alırken, bunu yüzde 23,6 ile eğitimdeki başarısızlık ve yüzde 10,8 ile ailenin izin vermemesi takip etti.

Gençlerin sağlıklı 

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı yüzde 83,5 oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2020 yılında yüzde 67,5 iken 2021 yılında yüzde 69,3 oldu. Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2020 yılında yüzde 84,6 iken 2021 yılında yüzde 83,5’e düştü. Bu oran 2021 yılında genç erkeklerde yüzde 85,9, genç kadınlarda ise yüzde 81 oldu.

Gençlerin yüzde 44,5’i mutlu 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2020 yılında yüzde 47,2 iken 2021 yılında yüzde 44,5 oldu. 

Mutluluk oranı, 2021 yılında genç erkeklerde yüzde 38,2, genç kadınlarda ise yüzde 51 olarak gerçekleşti.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 45,1 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 22,9 ile başarı, yüzde 16,9 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 43,0 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 24,8 ile başarı ve yüzde 13,5 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 47,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 21,2 ile sevgi ve yüzde 21 ile başarı takip etti.

Çalışanların yüzde 76’sı işinden memnun 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında, gençlerin yüzde 76’sı çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 42,3’ü elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 77,7, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 43,1 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 72,6 ve yüzde 40,7 olarak gerçekleşti.

Gençler ve eğitim 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında, gençlerin yüzde 59,2’si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. 

Bu oran genç erkeklerde yüzde 56,3 iken genç kadınlarda yüzde 62,3 oldu.

İnternet kullanım oranı yüzde 97,1 

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2020 yılında yüzde 93 iken 2021 yılında yüzde 97,1 oldu. 

İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2020 yılında yüzde 95 iken 2021 yılında yüzde 98,4, genç kadınlarda ise 2020 yılında yüzde 91 iken 2021 yılında yüzde 95,6 oldu.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL