Sağlık

Dr. Serdar Kuni Yalnız Değildir!

Dr. Serdar Kuni Yalnız Değildir!

Aile hekimleri iş güvenceleri olmaksızın tek taraflı sözleşme ile çalıştırılıyor ve her geçen gün yeni bir arkadaşımızın sözleşmesi askıya alınıyor ya da yenilenmiyor, feshediliyor. Bu kez Şırnak Tabip Odası Başkanı Dr. Serdar Kuni’nin aile hekimliği sözleşmesi haksız ve hukuksuz bir şekilde askıya alındı.

TTB, Dr. Serdar Kuni hakkında yaptığı açıklamada” Sağlık Bakanlığı 30 Haziran 2021 tarihinde Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni yayımladı. Ceza yönetmeliği diye adlandırdığımız yönetmeliğe dayanılarak kurulan infaz komisyonları, kışkırtılmış sağlık hizmeti ve hasta memnuniyeti anlayışı üzerinden Tekirdağ, İstanbul, Hakkâri ve Mersin’de aile hekimlerinin sözleşmelerini haksız ve hukuksuz bir şekilde yenilemedi. Böylece Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve birçok birinci basamak örgütünün yönetmelikle ilgili yaptıkları eleştiri ve geri çekilme talebinin ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış oldu.

TTB ve birinci basamakta örgütlü sağlık örgütleri haksız ve hukuksuz bir şekilde sözleşmeleri yenilenmeyen aile hekimlerinin haklılığını her ortamda dile getirerek, seslerini yükselterek, mücadele ederek işlerinden edilen meslektaşlarımızın sözleşmelerinin yenilenmesi sağlanmış, örgütlü ve haklı mücadelemiz galip gelmişti. Ceza yönetmeliğini infaz komisyonları gibi kullanan sağlık müdürlüğü bürokratları Tekirdağ’da ortaya çıktı. Yargı süreci devam etmesine rağmen COVID-19 izlemde sisteme telefon arama girişi yapmadığı iddiasıyla Tekirdağ’da çalışan bir aile hekimi meslektaşımız görevinden alındı.

Şimdi de 2017 yılında açılmış ve yasal süreci devam eden dava için tam altı yıl sonra soruşturma yapılacağı bahanesi ile Şırnak Tabip Odası Başkanı, Aile Hekimi Dr. Serdar Kuni’nin hukuken meşru olmayan Ceza Yönetmeliğine dayanılarak sözleşmesi askıya alındı. Kuni yaşamı boyunca insanlık vicdanını yaralayan derin acıların yaşandığı Cizre’de hekimlik mesleğini, hekimliğin temel değerlerine bağlı kalarak sürdürürken, hekimlik ve insan hakları değerlerine, halkın sağlık hakkına her koşulda sahip çıktığı için doğrudan mesleki uygulamalarına dayandırılan soyut iddialar üzerinden cezalandırılmak istenmektedir.” ifadelerini kullandı. “Burada cezalandırılan sadece kendisi değil, onun baktığı şifa dağıttığı hastaları ve toplumun hepsidir.”

TTB yaptığı açıklamanın devamında, “Yargı süreci devam eden arkadaşımıza yargısız infaz uygulayarak işinden eden, hastalarından mahrum bırakan Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü, aldıkları haksız hukuksuz karardan derhal vazgeçmelidir. Dr.Serdar Kuni meslektaşımız ve onu bekleyen bebek, çocuk, gebe, lohusa, anne, yaşlı hastalar, bakmakla yükümlü olduğu halk daha fazla mağdur edilmemelidir. Tüm baskı ve sindirme uygulamalarına rağmen her koşulda iş güvencemiz, özlük haklarımız, emeğimiz, mesleki değerlerimiz ve halkın sağlık hakkını savunmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL