Gündem

CHP’de genel başkanlar

Özgür Özel, CHP’de genel başkanlık görevini üstlenen sekizinci isim oldu.

CHP’de genel başkanlar

CHP’de genel başkanlar ve kurultaylar

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultay’ı genel başkan değişikliği yaşanan bir kurultayların sonuncusu oldu. 

Atatürk’ün ebediyete intikalinin ardından 26 Aralık 1938 tarihinde toplanan 1. Olağanüstü Kurultayda, İsmet İnönü ”değişmez genel başkanlığa” seçildi ve 33 yılı aşkın bu görevi sürdürdü.

İnönü’nün istifasının ardından, 14 Mayıs 1972’de ”Genel Başkanlık Seçimi Özel Kurultayı” toplandı ve Bülent Ecevit genel başkanlığa seçildi.

12 Eylül askeri müdahalesinin ardından partiler kapatıldı ve yöneticilerine siyasi yasak getirildi. Kapatılan bu partilerin yeniden açılmasına olanak sağlayan yasanın çıkmasından sonra 9 Eylül 1992’de toplanan 25. Kurultayda CHP’nin yeniden açılması kararı alındı. Genel Başkanlığa Antalya Milletvekili Deniz Baykal seçildi.

SHP ile CHP arasındaki birleşme sürecinde 8 Şubat 1995’te yapılan bütünleşme kurultayında Hikmet Çetin CHP Genel Başkanlığını üstlendi.

Bundan yaklaşık yedi ay sonra, 9 Eylül 1995 tarihinde toplanan 27. Kurultayda Hikmet Çetin aday olmadı. Deniz Baykal, Murat Karayalçın ile yarıştı ve genel başkanlığa seçildi. 18 Nisan 1999’da yapılan seçimlerde CHP meclis dışında kaldı ve Baykal 22 Nisan’da genel başkanlıktan istifa etti.

CHP’nin 9. Olağanüstü Kurultayı 22 Mayıs 1999 tarihinde yapıldı ve Altan Öymen genel başkanlığa seçildi. Öymen, CHP’nin 6. genel başkanı oldu.

Parti içi gruplar arasındaki çekişmeler yüzünden 15 ay sonra olağanüstü kurultaya gidildi. 30 Eylül 2000 tarihindeki 11. Olağanüstü Kurultayda Deniz Baykal yeniden genel başkanlığa seçildi. Baykal, istifa ettiği 10 Mayıs 2010 tarihine kadar bu görevi sürdürdü. Ardından Genel Başkanlığı üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu ise 13 yıllık görev süresinin ardından Özgür Özel karşısında seçimi kaybetti. 

CHP’deki kurultaylar süreci ve yaşanan gelişmeler özetle şöyle:

Atatürk dönemi

Sivas Kongresi’nde, kurtuluş ve bağımsızlık için faaliyet gösteren dernekler ”Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleşti. Mustafa Kemal başkanlığında 16 kişilik ”Heyet-i Temsiliye” oluşturuldu. Sivas Kongresi (4 Eylül 1919), kimi tarihçilerce CHP’nin de ilk kongresi olarak kabul ediliyor. CHP’nin kuruluşunun bu kongreyle filizlendiği ve bu nedenle ”Devlet kuran parti” tanımlaması yapılıyor.

CHP, Atatürk tarafından ”Halk Fırkası” adı altında 9 Eylül 1923’te kuruldu. 20 Kasım 1923’te ”Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” Halk Fırkası bünyesine katıldı. Partinin adı 10 Kasım 1924’te ”Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935’te de ”Cumhuriyet Halk Partisi” oldu.

CHP’nin kurultayları ve o dönemlere ilişkin bazı siyasi gelişmeler şöyle:

-2. Kurultay 15 Ekim 1927’de toplandı. Atatürk’ün ”Büyük Nutuk”u okuduğu kongrede ”Cumhuriyetçilik”, ”Halkçılık”, ”Milliyetçilik” ve ”Laiklik” partinin dört temel ilkesi olarak benimsendi. Bu kurultayda, Mustafa Kemal partinin ”değişmez genel başkanı” olarak belirlendi.

-3. Kurultay 10 Mayıs 1931’de yapıldı. Tüzükten ayrı bir program yapıldı. Dört temel ilkenin yanı sıra ”Devletçilik” ve ”İnkılapçılık” da tüzük ve programına girdi. Böylece partinin simgesi ”Altı Ok”a anlamını veren altı ilke belirlendi.

-4. Kurultay 9 Mayıs 1935’te toplandı. Atatürk’ün katıldığı bu son kurultayda partinin adı ”Cumhuriyet Halk Partisi”ne dönüştürüldü. Tüzük değişikliğiyle parti ile hükümetin kaynaştırılması yoluna gidildi. Genel Başkan Vekili İsmet İnönü’nün yayımladığı genelgeyle İçişleri Bakanı parti yönetim kuruluna alındı ve genel sekreterlik görevi verildi; parti il başkanlıklarına il valileri getirildi. 1937’de, Anayasaya ”Türkiye devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimcidir” şeklindeki CHP’nin altı ilkesi eklendi.

“Milli şef” dönemi

-Atatürk’ün vefatının ardından 26 Aralık 1938’de 1. Olağanüstü Kurultay toplandı. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ”değişmez genel başkanlığa” seçildi; Atatürk’e ”Ebedi Şef”, İnönü’ye de ”Milli Şef” unvanı verildi. Parti Genel Başkan Yardımcılığına Başbakan Celal Bayar, Genel Sekreterliğine İçişleri Bakanı Refik Saydam getirildi.

-5. Kurultay 29 Mayıs 1939’da toplandı ve tüzükte değişiklik yapıldı. Başbakanın aynı zamanda parti genel başkanı olması uygulamasına son verildi. İçişleri Bakanı’nın parti genel sekreteri, valilerin il başkanı olması uygulaması terk edildi, memurların partiye üyeliği yasaklandı.

-6. Kurultay 8 Haziran 1943’te toplandı. Bu, CHP’nin tek parti döneminde yaptığı son kurultay oldu. 2. Dünya Savaşı sürecinde toplanan kurultayda, parti programında ulusal savunma ile dış ilişkiler konularına ağırlık verildi.

DP’nin iktidara gelişi

Daha sonraki süreçte, 2 Ocak 1946’da Demokrat Parti (DP) kuruldu. Celal Bayar, partinin kuruluşunu basın toplantısıyla açıkladı.

-CHP’nin 2. Olağanüstü Kurultay’ı 10 Mayıs 1946’da toplandı. İnönü, yeni seçim kanununun yasalaşmasından sonra seçimlere gidileceğini açıkladı. Tüzükteki ”değişmez genel başkan” ifadesi ”genel başkan” şeklinde düzenlendi.

Çok partili döneme geçişin ardından 21 Temmuz 1946’da ilk genel seçim yapıldı. Tek dereceli seçim ve ”açık oy, gizli sayım” esasının uygulandığı seçimde CHP 396, DP 62 milletvekili çıkardı, 7 bağımsız da Meclise girdi.

-7. Kurultay 17 Kasım 1947’de toplandı. Parti genel başkanının Cumhurbaşkanı kaldığı sürece, başkanlık yetkilerinin kurultayca seçilen genel başkan vekiline devretmesi tüzüğe konuldu. Parti örgütlerinin seçimle işbaşına gelmesi ilkesi benimsendi. İnönü, ilk kez oybirliği olmaksızın genel başkan seçildi.

Çok partili dönemin ikinci seçimi 14 Mayıs 1950’da yapıldı ve CHP’nin 27 yıllık iktidarı sona erdi. DP oyların yüzde 53,3’ünü alarak tek başına iktidara geldi. CHP ise 69 milletvekili çıkarabildi.

-8. Kurultay 29 Haziran 1950’de toplandı. Genel başkan vekilliği kaldırıldı, genel sekreterin kurultayca seçilmesi benimsendi. İnönü’nün yeniden genel başkan seçildiği kurultayda, 7 adaylı genel sekreterlik yarışını Kasım Gülek kazandı.

-9. Kurultay, 26 Kasım 1951’de yapıldı. Kurultaya, istifalar, parti içi çatışmalar ve 16 Eylül 1951 ara seçimi yenilgisinin etkisi altında gidildi. Gençlik ve kadın kolları kurulması benimsenen kurultayda, İnönü yeniden genel başkanlığa, Kasım Gülek de genel sekreterliğe yeniden seçildi.

-10. Kurultay, parti içi çekişme ve gruplaşmaların yaşandığı bir dönemde 22 Haziran 1953’te toplandı. İnönü ile Gülek arasında sert tartışma yaşandı. ”Hukuk devleti” kavramı, iki meclisli bir sisteme geçilmesi, Anayasa Mahkemesinin kurulması, seçim güvenliği, yargıç bağımsızlığı, sendika ve meslek örgütleri kurma özgürlüğü, grev hakkı gibi görüşler programa yansıtıldı.

-3. Olağanüstü Kurultay, seçimlere hazırlık amacıyla 25 Şubat 1954’te yapıldı. 2 Mayıs’taki genel seçim DP’nin üstünlüğüyle sonuçlandı. Seçimde, DP’den 505, CHP’den 31 milletvekili TBMM’ye girdi.

-11. Kurultay, 26 Temmuz 1954’te ve 2 Mayıs seçimlerinin sonuçlarının etkisi altında toplandı. İnönü yeniden Genel Başkanlığa, Gülek de genel sekreterliğe seçildi.

-12. Kurultay (21 Mayıs 1956) Gülek’in ”tartışılmaz ikinci adamlığının” yara aldığı süreç oldu. Gülek, İnönü ile çatışmasına rağmen yeniden bu göreve seçildi, ancak parti meclisine kendisine muhalif kesimler de girmeyi başardı.

-13. Kurultay 9 Eylül 1957’de toplandı. DP iktidarına karşı muhalefetteki iki parti (Cumhuriyetçi Millet Partisi, Hürriyet Partisi) ile işbirliği yapılması kararlaştırıldı. 27 Ekim 1957’de yapılan seçimlerde, DP oy oranının düşmesine karşın iktidarını korudu.

-14. Kurultay (12 Ocak 1959) ve sonraki süreçte parti politikalarında önemli değişim yaşandı. İnönü ve Gülek yeniden seçildi; ancak 40 kişilik parti meclisinde Gülek muhalifleri çoğunluğu sağladı. Gülek, 27 Eylül’de genel sekreterlikten istifa etti, yerine İsmail Rüştü Aksal getirildi.

1961 askeri darbesi

27 Mayıs 1960’ta Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Yönetimi üstlenen Milli Birlik Komitesince TBMM feshedildi, anayasa askıya alındı. DP yöneticileri tutuklandı ve yargılandı; sonraki süreçte Adnan Menderes ile iki arkadaşı idam edildi.

-15. Kurultay (24 Ağustos 1961) İnönü ve Gülek taraftarları arasında çekişmeye sahne oldu. İnönü’nün, delegelere ”ya o ya ben” demesi üzerine Gülek ağır yenilgiye uğradı. İsmail Rüştü Aksal genel sekreter seçildi. Tüzük değişikliğiyle genel sekreter seçimi parti meclisine bırakıldı. Bülent Ecevit ve arkadaşlarının önergesi doğrultusunda, seçimlerde genel merkeze yüzde 15’i geçmemek üzere kontenjan hakkı tanındı. 15 Ekim 1961’deki seçimde CHP 173, Adalet Partisi (AP) ise 158 milletvekili çıkardı. Cumhuriyet tarihinin ilk koalisyonu diye nitelenen olarak CHP-AP hükümeti kuruldu.

-16. Kurultay (14 Aralık 1962) parti içi grupların mücadelesine sahne oldu. İnönü ile partideki etkili isimlerden Kasım Gülek, Nihat Erim ve Avni Doğan arasındaki uyuşmazlık kurultaya doğru çatışmaya dönüştü. Gülek, Erim ve Doğan kurultay öncesinde bir yıl partiden ihraç edildi. Genel sekreterliğe Kemal Satır getirildi. İnönü yeniden genel başkan oldu ve parti meclisinde genel merkez yanlıları çoğunluğu sağladı.

-17. Kurultay 16 Ekim 1964’te toplandı. Hizip mücadelesinin yaşanmadığı kurultayda teşkilatlanma ve delege sayılarına yönelik tüzük değişikliği yapıldı. İnönü yeniden genel başkan seçildi, Nihat Erim parti meclisine girdi. 10 Ekim 1965’teki seçime CHP 134 milletvekili, seçimin galibi AP ise 240 milletvekili çıkardı.

Ortanın solu

-18. Kurultay 18 Ekim 1966’de yapıldı. İnönü, ”ortanın solunda olmanın sosyalist parti anlamına gelmediğini” ifade ederek, ”CHP sosyalist değildir, sosyalist parti olmayacaktır” dedi. Ecevit ise ”ortanın solu, partinin sosyal yenileşme döneminin bilincine varış demektir” diye konuştu. İnönü, 1222 delegeden 929’unun oyunun alarak yeniden genel başkan oldu. Parti meclisinde Bülent Ecevit genel sekreterliğe seçildi.

-4. Olağanüstü Kurultay (28 Nisan 1967): 18. Kurultayda partinin resmi görüşü olarak benimsenen ”Ortanın Solu” hareketinin, partide tartışma ve anlaşmazlığa neden olması üzerine olağanüstü kurultaya gidildi. Turhan Feyzioğlu ve arkadaşlarının oluşturduğu ”sekizler grubu” ortanın solu hareketine karşı çıkıyordu. İnönü, kurultayda Ecevit’ten yana tavır koydu. 30 Nisan’da, ”Sekizler” grubundakilerin de aralarında bulunduğu toplam 49 milletvekili ve senatör partiden istifa etti. Bunlar 12 Mayıs’da Güven Partisi’ni kurdu. 2 Haziran 1968’de yapılan senato yenileme ve ara seçimlerde AP başarılı çıktı.

-19. Kurultaya (18 Ekim 1968) ”Ortanın Solu” tartışmaları damgasını vurdu. İnönü yeniden genel başkan seçildi. Parti meclisi ise İnönü ile Ecevit’in birlikte hazırladığı listeden oluştu. Ecevit yeniden genel sekreterliğe seçildi. 12 Ekim 1969’daki seçimde CHP 143, AP ise 256 milletvekili çıkardı.

-20. Kurultaya (3 Temmuz 1970) seçim sonuçları ve Ecevit-Kemal Satır ekipleri arasındaki çekişme ortamında gidildi. Parti meclisi Ecevit’in listesinden oluştu. Muhalif kanattan sadece Kemal Satır ve Kemal Demir parti meclisine girdi, ancak bir süre sonra istifa etti. İnönü ve Ecevit yeniden seçildi.

12 Mart 1971’deki askeri muhtıranın ardından AP Genel Başkanı Süleyman Demirel’in başkanlığındaki hükümet istifa etti. CHP’den ayrılan Nihat Erim hükümeti kurmakla görevlendirildi. CHP’de, Ecevit bu hükümete katılmamak, İnönü ile katılmaktan yanaydı. İnönü’nün görüşünün hayata geçmesi üzerine, önce Ecevit ardından merkez yönetim kurulu istifa etti. Genel sekreterliğe önce Şeref Bakşık, ardından da Kâmil Kırıkoğlu getirildi.

 Kurucu olmayan ilk genel başkan 

İsmet İnönü’nün istifasının ardından CHP’nin başına geçen Bülent Ecevit, parti kurucuları arasında yer almayan ilk genel başkan oldu.

CHP’de İnönü’nün istifasının ardından yapılan kurultaylar ve o süreçteki bazı gelişmeler şöyle:

-5. Olağanüstü kurultaya (5 Mayıs 1972) parti içi mücadelenin çözümü için gidildi. Ecevit yanlısı parti meclisinin güven oyu aldı. İsmet İnönü, 8 Mayıs 1972’de, 33 yılı aşkın süredir yürüttüğü genel başkanlıktan istifa etti.

14 Mayıs’ta, genel başkan seçimi için özel kurultay toplandı. 51 il başkanı tarafından aday gösterilen Bülent Ecevit, 913 delegeden 826’nın oyuyla seçildi. Ecevit, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’den sonra CHP’nin üçüncü genel başkanı oldu.

-21. Kurultayda (30 Haziran 1972) parti tüzüğünde köklü değişiklik yapıldı. İnönü, son kez katıldığı parti kurultayında ”yeni genel başkanın başarılı olması için çalışılmasını” istedi. Ecevit yeniden seçildi. İnönü, 5 Kasım 1972’de, yaklaşık yarım yüzyıldır üyesi olduğu CHP’den istifa etti. İnönü’nün ardından partiden ayrılan milletvekili ve senatörlerin sayısı 59’a ulaştı.

Bu süreçte, genel sekreterlikten ayrılan Kâmil Kırıkoğlu’nun yerine Orhan Eyüboğlu seçildi. 14 Ekim 1973’teki seçimlerde CHP 185, AP ise 149 milletvekili çıkardı. 26 Ocak 1974’te Ecevit’in başkanlığında CHP-Milli Selamet Partisi (MSP) koalisyon hükümeti kuruldu. Bu hükümet döneminde Kıbrıs Barış Harekâtı yapıldı. Ortaklar arasındaki anlaşmazlık yüzünden koalisyon 18 Eylül 1974’te sona erdi. Deniz Baykal, bu hükümette Maliye Bakanı idi.

CHP’de 28 Haziran 1974’te yapılan tüzük kurultayında 1970’te ortaya atılan ”demokratik sol” söylemi doğrultusunda parti tüzüğü değiştirildi.

Baykal ve arkadaşları

-22. Kurultaya (14 Aralık 1974) hükümetin bozulması ile parti içindeki ”demokratik sol” ve ”ortanın solcuları” kavramlarına ilişkin tartışmalarla gidildi. Genel sekreterliğe Orhan Eyüboğlu, yardımcılıklarına ise Deniz Baykal ve Mustafa Üstündağ getirildi.

Baykal, 8 Mart 1976’da görüş ayrılıkları gerekçesiyle dört MYK üyesiyle birlikte istifa etti. CHP tarihinde bu olay ”5’ler hareketi” olarak yer aldı. Ekim ayında yapılan senatonun üçte birinin yenilenmesi ve milletvekili ara seçiminde CHP 25 senatör ve 1 milletvekili, AP ise 27 senatör ve 5 milletvekili çıkardı.

-23. Kurultay (27 Kasım 1976) öncesinde parti içi tartışma ve gruplaşmalar yoğunluğunu daha da artırdı. Tüzük değişikliğiyle parti meclisi ve merkez yönetim kurulu kaldırıldı, yerine 21 kişilik ”Genel Yönetim Kurulu” oluşturuldu. Sosyalist Enternasyonel’e katılım kararı alındı. Ecevit, yeniden genel başkan seçildi. Baykal ekibi genel yönetim kurulu seçiminde varlık gösteremedi, Orhan Eyüboğlu yeniden genel sekreter oldu.

5 Haziran 1977’deki seçimde CHP 213, AP 189 milletvekili kazandı. Ecevit’in kurduğu azınlık hükümeti güvenoyu alamadı. Süleyman Demirel başkanlığındaki AP, MHP ve MSP (Milliyetçi Cephe) koalisyon hükümeti de bir süre sonra verilen gensorunun ardından düştü. Ecevit, AP’den istifa eden 11 bağımsızın yanı sıra CGP ve DP’nin desteğiyle yeni hükümeti kurdu. 12 Kasım 1979’a kadar görev yapan bu hükümette CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğlu başbakan yardımcısı, Deniz Baykal ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oldu. Genel sekreterliğe ise Mustafa Üstündağ seçildi.

-7. Olağanüstü Kurultay (4 Kasım 1978), 29 Kasım’da toplanması planlanan 24. Kurultay için üye yazımının yetiştirilememesi ve Anayasa Mahkemesi’nden alınan uyarı üzerine gerçekleştirildi.

-24. Kurultaya (24 Mayıs 1979), kaldırılan parti meclisinin yeniden oluşturulması tartışması altında gidildi. Ali Topuz ve Deniz Baykal grupları muhalefeti oluşturuyordu. Parti meclisinin yeniden oluşturulması kabul edilmedi. Genel başkanlığa Ecevit seçildi, genel sekreterliği ise Mustafa Üstündağ üstlendi. 14 Ekim’deki ara seçimde 5 milletvekilliğini de AP kazandı. Ecevit istifa etti ve yeni hükümet Demirel tarafından kuruldu.

-8. Olağanüstü kurultay (4 Kasım 1979) Ecevit’in güvenoyu istemi üzerine gidildi. Muhalif Deniz Baykal ve Ali Topuz gruplarının sert eleştirilerine sahne olan kurultayda Ecevit güven tazeledi. Mustafa Üstündağ yeniden genel sekreterliğe getirildi.

12 Eylül süreci

12 Eylül 1980’de Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu, parlamento feshedildi ve siyasi partiler kapatıldı. Ecevit, 30 Ekim 1980’de CHP Genel Başkanlığından istifa etti. Yeni anayasanın kabulünün ardından Anavatan Partisi (ANAP), Milliyetçi Demokrat Parti (MDP), Halkçı Parti (HP) ve Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu. Veto engelini aşan üç partinin (ANAP, MDP ve HP) katıldığı seçimlerde, Turgut Özal liderliğindeki ANAP tek başına iktidara geldi.

”Solda birlik” adı altında yürütülen görüşmelerin ardından HP’nin adı Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) olarak değiştirildi ve SODEP ile HP bu çatı altında birleşti. Genel başkanlığa önce Aydın Güven Gürkan, daha sonra Erdal İnönü seçildi. Bu süreçte Rahşan Ecevit’in başkanlığında Demokratik Sol Parti (DSP) kuruldu.

12 Eylül’den 7 yıl sonra yapılan referandumla siyasi yasaklar kalktı. Bülent Ecevit DSP, Süleyman Demirel DYP, Alparslan Türkeş MÇP ve Necmettin Erbakan da RP’nin genel başkanlığını üstlendi. 29 Kasım 1987’de yapılan seçimlerde ANAP 292, SHP 99, DYP 59 milletvekili çıkardı.

SHP’nin ikinci kurultayında Erdal İnönü yeniden genel başkan seçildi, Deniz Baykal ise genel sekreter oldu. 26 Mart 1989’daki yerel seçimlerden SHP birinci parti çıktı. Bundan üç yıl sonra yapılan kurultayın ardından SHP’den ayrılan 10 milletvekili, Fehmi Işıklar başkanlığındaki Halkın Emek Partisi’ni (HEP) kurdu. SHP’de genel sekreter Deniz Baykal ile arkadaşlarının istifası üzerine olağanüstü kurultaya gidildi. Erdal İnönü yeniden seçildi, Hikmet Çetin genel sekreter oldu. Daha sonraki kurultayda ise Baykal ekibi parti meclisine girmeyi başardı.

20 Ekim 1991’de yapılan seçimlerde DYP 178, SHP 88 milletvekili çıkardı. HEP’in SHP listelerinden seçime girmesi uzun süre tartışıldı. 20 Kasım’da, Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki DYP-SHP koalisyonu kuruldu. Erdal İnönü başbakan yardımlığını, Hikmet Çetin ise Dışişleri Bakanlığını üstlendi. SHP’de, İnönü-Baykal çatışması sürecinde gidilen olağanüstü kurultayda İnönü yeniden seçildi. Genel sekreterliğe ise Cevdet Selvi getirildi.

CHP’nin yeniden açılışı

12 Eylül döneminde kapatılan partilerin açılmasına olanak sağlayan yasa, 19 Haziran 1992’de TBMM’de kabul edildi.

-CHP’nin 25. Kurultayı 9 Eylül 1992 yapıldı. 1979’daki 24. Kurultay delegeleriyle yapılan bu kurultayda genel başkanlığa SHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal seçildi. CHP’nin genel başkanlığını üstlenen 4. isim olan Baykal, 11 Eylül’de SHP’den istifa etti. CHP, 21 milletvekili ile TBMM’de grup kurdu. Parti genel sekreterliğine Ertuğrul Günay seçildi.

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının ardından, 16 mayıs 1993’de, Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı seçildi ve DYP’nin başına ise Tansu Çiller geçti. Çiller, 25 Haziran’da SHP ile koalisyon hükümetini kurdu. SHP’de genel başkanlık koltuğuna Murat Karayalçın oturdu. SHP-CHP arasındaki ”birleşme” sürecinde Hikmet Çetin’in genel başkanlığında uzlaşıldı.

-18 Şubat 1995’teki 26. Kurultay birleşmeye yönelikti. SHP, CHP’ye katıldı ve genel başkanlığa Hikmet Çetin seçildi. Çetin, CHP’nin 5. Genel Başkanı oldu. Bu süreçte partiden ayrılan Ertuğrul Günay’ın yerine Adnan Keskin genel sekreterliğe seçildi.

-27. Kurultaya (9 Eylül 1995) genel başkanlık tartışmaları altında girildi. Murat Karayalçın ile Deniz Baykal arasındaki yarışın galibi Baykal oldu. Adnan Keskin’in genel sekreter olduğu kurultayda, İsmail Cem ve Hasan Fehmi Güneş listeyi delerek parti meclisine girdi.

DYP-CHP koalisyon hükümeti, Çiller ile Baykal arasında uzlaşmaya varılamaması üzerine bozuldu. Çiller’in daha sonra kurduğu azınlık hükümeti de güvenoyu alamadı. Baykal ile Çiller, erken seçim koşuluyla yeni hükümeti kurdu.

24 Aralık 1995’te yapılan seçimden Refah Partisi (RP) birinci çıktı. Necmettin Erbakan’ın hükümeti kurma girişimleri başarılı olamadı. Bunun üzerine Mesut Yılmaz başkanlığında ANAP-DYP hükümeti kuruldu, ancak Çiller-Yılmaz anlaşmazlığı yüzünden bozuldu. Ardından, Erbakan başkanlığındaki RP-DYP koalisyonuna gidildi. MGK’nın ”28 Şubat kararları” ve sonraki süreçte hükümet istifa etti. DYP’den ayrılanlar Demokrat Türkiye Partisi’ni (DTP) kurdu. Mesut Yılmaz’ın başkanlığındaki ANAP-DSP-DTP koalisyonuna, CHP de dışarıdan koşullu destek verdi. CHP’nin ısrarı üzerine erken seçim kararı alındı.

CHP meclis dışı kaldı, Baykal istifa etti

-28. Kurultaya (23 Mayıs 1998) erken seçim tartışmaları altında gidildi. Baykal, yeniden genel başkanlığa seçildi. Yolsuzluk iddiaları ve Türkbank ihalesine ilişkin gensoruyla Yılmaz hükümeti düştü. Ecevit’in başkanlığındaki DSP azınlık hükümetiyle seçime gidildi. 18 Nisan 1999’daki seçimde CHP Meclise giremedi, DSP 136 milletvekili çıkardı. Baykal, seçim yenilgisinin ardından genel başkanlıktan istifa etti. Cevdet Selvi genel başkan vekilliğine getirildi ve olağanüstü kurultay kararı alındı.

Seçimlerin ardından Ecevit’in başkanlığındaki DSP, MHP ve ANAP koalisyon hükümeti kuruldu.

-9. Olağanüstü Kurultay 22 Mayıs 1999’da yapıldı. Altan Öymen, Hasan Fehmi Güneş, Murat Karayalçın, Ertuğrul Günay ve Hurşit Güneş arasındaki yarışın galibi Öymen oldu. Parti meclisine seçilenler istifa etti.

-10. Olağanüstü Kurultayda (26 Haziran 1999) parti meclisi için seçim yapıldı. Hiziplerin liste savaşına sahne olan kurultayda, Baykal ekibi 60 kişilik parti meclisinde çoğunluğu ele geçirdi. Genel sekreterliğe Tarhan Erdem getirildi.

-11. Olağanüstü Kurultay 30 Eylül 2000’de toplandı. Baykal; Altan Öymen, Hasan Fehmi Güneş ve Sefa Sirmen arasındaki mücadeleden galip çıktı, 15 ay sonra yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu. Bu süreçte, RP’nin yerine kurulan Fazilet Partisi (FP) de 22 Haziran 2001’de Anayasa Mahkemesince kapatıldı, Erbakan ve bazı yöneticilere siyasi yasak getirildi.

-29. kurultayda (30 Haziran 2001) Deniz Baykal, rakipleri Ertuğrul Günay ve Birol Başaran karşısında koltuğunu korudu. Kurultayda tüzükte bazı değişiklikler yapılarak genel başkan adaylığı zorlaştırıldı. Bu süreçte, 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti kuruldu. DSP, MHP ve ANAP koalisyon hükümeti erken seçim kararı aldı.

-30. Kurultaya (24 Ekim 2003) Deniz Baykal tek aday olarak katıldı ve sandığa giden 1089 delegeden 973’ünün oyunu aldı. 3 Kasım 2002’de yapılan seçimlerde AK Parti tek başına iktidara geldi. DSP’nin parlamento dışı kaldığı seçimde, CHP 178 milletvekili ile anamuhalefet partisi konumuna geldi.

-12. Olağanüstü Kurultay (3 Temmuz 2004) muhaliflerin tüzük kurultayı toplama girişimi üzerine gerçekleştirildi. Baykal’ın güvenoyu istemi doğrultusunda yapılan kurultay seçimsiz gerçekleştirildi. Bazı üyeler bu kurultayın iptali için dava açtı.

-13. Olağanüstü Kurultayda (29-30 Ocak 2005) Deniz Baykal, rakibi Mustafa Sarıgül’ün karşısında galip çıktı.

-31. Kurultayda (19 Kasım 2005) muhaliflerin tüzük değişikliği önerisi reddedildi. Baykal, geçerli 1158 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

-32. Kurultayda (26 Nisan 2008), Deniz Baykal’ın karşısında tek aday olarak Haluk Koç vardı. Baykal, kurultayda genel başkanlık koltuğunu korudu.

-14. Olağanüstü Kurultay 21 Aralık 2008’de toplandı, partinin tüzük ve programında değişiklikler yapıldı.

Baykal, görüntülerinin yer aldığı iddia edilen kaset ve daha sonraki süreçte, 10 Mayıs 2010’da CHP Genel Başkanlığından istifa etti. Parti Meclisi Cevdet Selvi’yi genel başkan vekilliğine getirdi. Partinin 33. Kurultayına kısa süre kala CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa aday olacağını açıkladı. 22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan kurultayda CHP genel başkanlığını üstlenen yedinci isim oldu. 

Kılıçdaroğlu ile 13 yıl 

-Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olarak katıldığı 2011 seçimlerinde CHP oy oranını yüzde 5,1 artırdı ve 135 milletvekili çıkardı. İktidar olma fırsatı vermese de CHP’nin oy oranı artmıştı. bu oy 

-2014 yılında yapılan seçimlerde CHP ve MHP’nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Recep Tayyip Erdoğan karşısında cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden sonra Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler arttı. 

-2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayı olan Muharrem İnce de seçim kaybedilmesinin ardından yaşanan süreçte Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini eleştirerek CHP’den ayrıldı. 

-2014, 2016, 2018 ve 2020’de yapılan kurultaylarda da yeniden genel başkan seçilen Kılıçdaroğlu, 2018’deki CHP’yi Millet İttifakı çatısı altına soktu. 2019 yerel seçimlerinde CHP, 17 yıl sonra ilk defa AK Parti’ye karşı başkent Ankara’da aday Mansur Yavaş ile ve en büyük şehir İstanbul’da aday Ekrem İmamoğlu ile kazandı. 

-2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın adayı olarak meydanlardaydı. Ancak seçimin ikinci turunda rakibi Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybetti. Üstelik genel seçimde de istenen sonuç alınamamıştı. 

-Seçimlerin ardından CHP’de yönetime yönelik eleştiriler arttı ve ‘değişim’ rüzgarları esmeye başladı. Değişik diyenlerin öncülüğünü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel yapıyor. Bu atmosferde kurultaya gidilirken, Kemal Kılıçdaroğlu bir dönem daha aday olmak istediğini açıklıyordu.

-Kılıçdaroğlu, 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultay’daki seçimin ikinci turunda Grup Başkanı Özgür Özel karşısında koltuğunu kaybetti. Özel, CHP Genel Başkanlığı’na seçilen 8. isim oldu. 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL