Genel

“Biz Hemşireler Bu Sene Hemşireler Gününü Kutlayamıyoruz.”

“Biz Hemşireler Bu Sene Hemşireler Gününü Kutlayamıyoruz.”

SES, hemşireler ve ebeler haftası ile ilgili yaptığı açıklamada, hemşireler ve ebelerin uğradığı haksızlıklar neticesinde hemşireler gününü kutlayamadıklarını belirterek sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

SES, hemşireler günü ile ilgili yaptığı açıklamada hemşirelerin ve ebelerin uğradığı üzücü haksızlıklardan bahsetti ve sorunların çözülmesinin öneminden bahsetti. Yapılan açıklamada, “Sağlıkta dönüşüm Programıyla birlikte halkın sağlığı paralı hale gelirken sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin de çalışma koşulları gün geçtikçe kötüye gitmekte, esnek kuralsız ve angarya çalışmaya mahkûm edilmekteler. Hemen hemen tüm ülkelerde, hemşirelik uygulaması kanunla tanımlanır ve yönetilir.  Ülkemizde de ilk Hemşirelik Kanunu 1954 yılında çıkarılmıştır. Bu Kanun değişik tarihlerde düzenlenmiş, son olarak ise 2011 yılında güncellenmiştir. Ancak hemşirelik meslek tanımı ve branşlaşma getirmesine rağmen meslek üzerindeki belirsizlikler devam etmektedir. Özellikle mali, özlük ve sosyal haklar verilmemiş, hemşirelik görev tanımı yapılmış olmasına rağmen bağımsız bir meslek haline gelmemiştir.” ifadeleri kullanıldı. Ebe, hemşireler sadece bu tarihler arasında hatırlanmak istemiyor,

Ağır ve uzun çalışma süreleri, son iki yıldır Covid-19 pandemisinin üzerlerindeki ağır yükü ve büyük etkileri, hemşirelik mesleğinin ne kadar önemli ve vazgeçilmez oluğunu açığa çıkarmıştır. Hemşireler;  yoruldular, tükendiler, hatta bu süreçte yaşamlarını yitirdiler. 

Peki, ebe, hemşireler ne istiyor?  Hemşirelik Kanunu mesleğin özüne yakışır, görev tanımına uygun şekilde düzenlensin, bağımsız hale getirilsin,  Kamuda sözleşmeli 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, geçici, ücretli, vekil, sözleşmeli vb. bütün güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin kadroya geçirilmesi ve güvenceli istihdam esas alınmalıdır. Covid-19 pandemisi ile birlikte daha da görünür hale gelen hemşire sayılarındaki açık giderilsin, OECD ortalamasına yükseltilsin,   Covid-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilsin,  Fiili hizmet süresi zammı yeniden düzenlensin Performans ve döner sermaye gibi gelir güvencesi olmayan ve emekliliğe yansımayan ücretlendirme yerine yoksulluk sınırı üzerinde ve emekliliğe yansıyacak temel ücret verilsin, Analık ve süt izni süreleri yeniden düzenlensin, bu süreçlerde yeteri kadar ücretli izin verilsin, Her işyerinde 7/24 hizmet veren, ücretsiz kreş sağlansın, Hemşireler için güvenli çalışma ortamları oluşturulsun, şiddete karşı tüm tedbirler alınsın, Atamalarda liyakat esas alınsın, 3600 ek göstergeleri verilsin ve kademeli olarak artırılsın, Hemşire iş gücü planlaması yapılsın, çok sayıda değil nitelikli eğitim veren hemşirelik okulları açılsın.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL