Genel

Akademik Teşvik Yönetmeliği Hakkında Danıştay Karar Verdi

Akademik Teşvik Yönetmeliği Hakkında Danıştay Karar Verdi

Akademik Teşvik Yönetmeliği”nde “Tanınmış ulusal yayınevi” ve “Tanınmış uluslararası yayınevi” tanımlarında yer alan “..yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen..” ibaresinin iptali için açılan davada Danıştay bu ibarelerin iptaline karar verdi. İlgili Karar İçin Tıklayın 

Türk Eğitim Sen, karar hakkında şu açıklamayı yaptı, “Yönetmelikte tanınmış ulusal ve uluslararası yayınevinin tanımına yer verilmiş olup, bu düzenleme uyarınca, bir yayınevinin “tanınmış ulusal yayınevi” “tanınmış uluslararası yayınevi” olarak kabul edilmesi için somut, objektif ve açık bir kriter belirlenmemiştir. Dolayısıyla “Üniversite senatosu tarafından etkinliği ve saygınlığı kabul edilen” denilmek suretiyle, sübjektif ve kişilerin inisiyatifine bağlı bir kritere yer verildi.  Üniversite senatosunun bir yayınevini neye göre “etkin” ve “saygın” olarak kabul edeceği ve bu belirlemeyi yaparken hangi somut ve objektif kriterlerden hareket edileceği ise belli değildir. Nitekim uygulamaya bakıldığında, bazı yayınevleri üniversite senatolarının sübjektif inisiyatifiyle “tanınmış ulusal yayınevi” ve “tanınmış uluslararası yayınevi” kapsamında değerlendirilirken, bazıları bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Bu durum ise zaten zor şartlarda yayın çıkarmaya çalışan bilim insanlarının tekelleşen yayınevlerine mecbur bırakılmasına yol açmaktadır. Ayrıca üniversite senatosu tarafından bu kapsamda değerlendirilmeyen yayınevleri de, “etkin olmayan” ve “saygın olamayan” olarak ayrıştırılmıştı” Akademik Teşvik Yönetmeliği kararı açıklandı. Akademik Teşvik Yönetmeliği Kararı Çok Kıymetlidir

“Bu minvalde  Danıştay 8. Dairesi’nin verdiği bu karar bilim insanlarımız için çok kıymetlidir ve hukuk zaferidir” denilen açıklamada, “Kararın gerekçesinde ise; “yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevi” ibaresinin, objektif herhangi bir kriter belirtilmeksizin, her yükseköğretim kurumunca farklı belirlenecek kriterler doğrultusunda teşvik ödeneği verilmesine yol açacağı, yükseköğretim kurumu senatolarınca hangi ölçütler dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı hususuna yer verilmeden getirilen ibarenin; eşitlik, tarafsızlık, objektiflik ilkelerine aykırılık oluşturacağı belirtilmiştir”

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL