Genel

Afetler güçbirliği getirdi

Afetler güçbirliği getirdi

Afetlere karşı teknoloji üretimi için güçbirliği

Yaşanan afetler karşısında teknolojiye dayalı işbirliği içinde çözümler üretmek, bu çözümleri ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla aralarında değişik kentlerdeki üniversitelerin de bulunduğu kurum ve kuruluşlar bir araya geldi. 

Kısa adı AFETTEK olan Türkiye Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu, 13 Ekim Birleşmiş Milletler Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak, kuruluşunu kamuoyuna duyurdu. 

Açıklamada, tüm dünyanın afetlerden etkilendiği belirtilerek, Türkiye’nin coğrafi ve sismolojik yapısı, iklim koşulları ve önemli ölçüde göçe maruz kalması gözönüne alındığında toplumun tüm kesimlerin yaşanan afetlerden çok derinden etkilenmektedir. 

Açıklamada platformun kuruluşuna ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu’nun kurulmasının amacı doğa veya insan eliyle gerçekleşen bazı olayların afete dönüşmemesi veya afete dönüşmesi kaçınılmaz olanlarda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için afet döngüsünün tüm aşamalarında ihtiyaç duyulacak her türlü teknolojiyi, teknolojik mal ve hizmetleri etkin ve verimli şekilde, mümkünse yerli ve milli imkân ve kaynaklarla edinmek ve geliştirmektir. Platformumuzun bir diğer amacı; geliştirilen teknolojik ürünleri sadece afetlerle başa çıkmakta değil, yaşamın diğer alanlarında da kullanarak ve mümkünse yurtdışına ihraç ederek veya ithalat ikamesi sağlayarak doğrudan ekonomik katma değer yaratmaktır. Platformun kurucuları

Bu amaçla aşağıda ismi bulunan kuruluşlar olarak Türkiye Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu’nu kurduk ve çok hızlı bir şekilde büyümeye başladık. 

-AKUT Arama Kurtarma Derneği 

-Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi

-Başkent Üniversitesi

-Başkent Üniversitesi Biyotek Teknoloji Geliştirme Merkezi

-Bilim Ağacı Vakfı

-İzmir Ekonomi Üniversitesi

-Koç Üniversitesi

-OSTİM Organize Sanayi Bölgesi

-OSTİM Medikal Sanayi Kümesi

-Sabancı Üniversitesi

-TED Üniversitesi

-Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı”

Açıklamada, platformun şu an aralarında üniversiteler, şirketler, sivil toplum kuruluşları ve birliklerin de bulunduğu 55 katılımcısı sayısına ulaştığı belirtildi.  Teknoloji geliştirme hedefi 

Platformun açıklamasında, çalışma alanlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Ülkemizde ve dünyada yakın zaman içinde yaşanan son derece üzücü, büyük can ve mal kaybına neden olan, ekonomiyi ve toplumsal düzeni derinden etkileyen afet ve acil durumlar bu konuların eskisine nazaran daha ayrı bir hassasiyet ve odaklanma ile ele alınması gerçeğini ortaya koymuştur. Bunun bir yansıması olarak tıpkı bilişim ve savunma teknolojilerinde olduğu gibi afet ve acil durum teknolojilerinin veya bu konularda teknolojik geliştirmeyi hedefleyen bilimsel ve teknolojik çalışmaların diğer tüm alanlara göre öncelikle ele alınması zorunlu bir hal almıştır. Bu konudaki alt yapıların geliştirilmesi, iş dünyasının bu alana yatırım yapmasının teşvik edilmesi, akademinin bu alanları öncelemesinin sağlanması, kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliği ve eşgüdümün artırılması ve tüm bu süreçleri destekleyecek ve etkinliğini artıracak teşvik mekanizmalarının ve mevzuatın geliştirilmesi büyük bir aciliyet ve zaruret arz etmektedir. 

Bu bağlamda platformumuz ülkemizdeki bu alanda teknoloji geliştirme çabalarını yönlendirecek ve sağlıklı bir eylem planının ortaya konulmasını sağlayacak ulusal ölçekte izlenmesi gereken strateji önerilerini hazırlarken ve ilgili karar vericilerle vizyon, bilgi ve deneyimlerini paylaşırken diğer taraftan ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bir kümelenme desteği başvurusu yapmayı planlamaktadır.”

Açıklamada, bu alanda imkân ve kabiliyetleri olan, ürün ve hizmet geliştiren ve geliştirmek isteyen kurumsal ölçekte tüm katılımcıların platforma davet edildiği belirtilerek, platformla ilgili gelişmelere ” afettek.com ” üzerinden erişilebileceği ifade edildi. 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL